EMNER

Fra makro til mikro

NORDJYLLAND:Den europæiske centralbank leverede i sidste uge varen og forhøjede renten med 0,25 pct. point til 4,25 pct. Den danske Nationalbank fulgte trop og forhøjede den danske rente fra 4,35 pct. til 4,60 pct. og vi skal tilbage til perioden lige før terrorangrebet 11. september 2001 for at finde en tilsvarende høj dansk rente. Centralbankchef Trichet gjorde det klart, at der ikke lige umiddelbart ligger nye renteforhøjelser i den nære horisont (ECB er ”neutrale”) men, at risikoen er opad på inflationen og nedad på væksten. I forhold til frygten op mod mødet var ECB mere ”due-agtige” end ventet og renterne faldt derfor efterfølgende idet markedet nu ikke forventer så mange renteforhøjelser! Spar Nord forventer, at ECB fastholder renten på 4,25 pct. i mange måneder fremadrettet og, at den næste bevægelse (2009) bliver nedad. I denne uge går vi ind i en periode med meget få nøgletal, og da vi samtidig ved, at USA så småt starter en ny regnskabssæson op, vil markedets fokus skifte fra makro til mikro. Kun fredagens tal for den amerikanske forbrugertillid synes på forhånd at kunne levere (økonomiske) nyheder der kan påvirke markedet. Det er langt fra sikkert, at et skift i fokus til regnskaber kommer til at hjælpe synderligt på det mildest talt svage aktiemarked. I Europa var 1. halvår været det værste siden 2. halvår 1987 (”Black Monday”, oktober 1987). Markedet skal nu, oven på en længere periode med fokus på den underliggende makroøkonomiske udvikling (der tegner et relativt mørkt billede af specielt USA), til at forholde sig til indtjeningen i virksomhederne. Offentliggjorte regnskaber vil blive nærlæst over de kommende uger, og der er ingen tvivl om, at man op til aflæggelserne frygter svaghed. Megen svaghed er imidlertid allerede priset ind i markedet, men med den stemning, der pt. hærger aktiemarkedet, kan det bestemt ikke udelukkes, at vi skal længere ned. I sidste uge trak Danmark en af de mindre heldige overskrifter, da vi var det første land i Europa der kunne påhæftes prædikatet ”recession”. Ikke engang USA er havnet der ... endnu! Det skete da nye tal fra Danmarks Statistik viste to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, hvorfor vi nu opfylder den ”officielle” betingelsen for at være i recession! Tallene var skuffende, idet der var svaghed inden for både forbrug og investeringer, mens eksportens bidrag fortsat var positivt. Vi er ikke i tvivl om, at dansk økonomi står over for et par hårde år hvor flere års overforbrug skabt af stigende huspriser, faldende renter, skattelettelser og stigende beskæftigelse, nu skal finde et mere fornuftigt og langtidsholdbart leje. Efter mange år med ”medvind på cykelstien” fra alle fire ovennævnte faktorer, peger flere af dem plus stigende fødevare- og energipriser) nu den stik modsatte vej.