EMNER

Fra Mao til Money

NORDJYSKE var med, da Jyske Bank inviterede til investeringsaften med fokus på kinesiske aktier

BINDSLEV:Scenen er den store sal på Bindslev Hotel, og gæsterne er især "Det grå Guld" fra Sindal og Bindslev. Invitationen, som 90 fremmødte gæster har taget imod, gælder en investeringsaften i Jyske Bank. Det blev en aften med fokus på kinesiske aktier. Efter to år, hvor kurserne på de europæiske og amerikanske børser har været støt faldende, er investorerne på jagt efter alternative aktiemarkeder. Et af de mest lovende er det kinesiske, som bliver sat i fokus denne aften. - Nu har vi for første gang etableret en pulje, der giver mulighed for at investere i aktier, der udelukkende fokuserer på udviklingen i Kina, siger Hans Jørgen Larsen, direktør for Jyske Invest, der er en del af Jyske Bank-koncernen. Hos Jyske Invests pulje for kinesiske aktier investerer man i selskaber, som er noteret på børsen i Hongkong. - Der er noteret 85 kinesiske selskaber i Hongkong med en samlet markedsværdi på ca. 800 mia. danske kroner. Det svarer til halvanden gang størrelsen af det danske aktiemarked, men kun en firsenstyvendedel af det amerikanske, forklarer Hans Jørgen Larsen. Han peger på, at Kina kan producere stort set alt mellem 30 og 60 procent billigere end de nærmeste konkurrenter. Og i Kina er det lykkedes at fastholde en høj vækst i en periode, hvor der har været stor usikkerhed om økonomierne i USA, Europa og Japan. - Vi tror på, at der også de kommende år er udsigt til en stabil høj vækst i Kina, som er verdens mest folkerigeste land med enestående væksttal i både produktion og handel med omverdenen. Den økonomiske vækst har de seneste år ligget på omkring syv procent årligt, og dertil kommer, at Kina er kommet ind i den internationale handelsorganisation WTO. - Det betyder, at Kina for alvor er trådt ind på den internationale, økonomiske og handelspolitiske scene. Kina bliver dermed integreret i den globale økonomi, fortæller Hans Jørgen Larsen og tilføjer, at der også er en politisk reformproces i gang i det store land. - Vores målsætning er, at Jyske Invest Kinesiske Aktier skal give et afkast, som efter fem år ligger over det gennemsnitlige afkast på kinesiske aktier. Baggrunden for, at vi som udgangspunkt vil investere i selskaber, der er noteret i Hongkong, skyldes en højere sikkerhed i forbindelse med børslovgivningen i denne del af Kina, som har fået lov til at fortsætte med sin hæsblæsende markedsøkonomi efter overgangen fra britisk kronkoloni til en del af Folkerepublikken Kina, forklarer Hans Jørgen Larsen. Danske aktier billige Jyske Invest-direktøren kom også ind på det meget turbulente aktiemarked i de seneste par år, hvor værdien af de danske aktier er faldet med omkring halvdelen, og ude i den store verden ser det ikke bedre ud - tværtimod. - De danske aktier er efter vor menig meget billige lige for tiden, påpegede han. Til slut viste han sin helt egen private sammensætning af værdipapapirer i sin pensionsordning. Og kort sagt: Jyske Invest-direktøren er til aktier, når det gælder sin egen privatøkonomi. Investeringschefen havde et enkelt, men godt råd, når det gælder spekulation i aktiemarkedet. - Når køberne er grådige og kursen høj, så sælg jeres aktier, men køb, når markedet er frygtsomt og kurserne er lave. - Hvis investeringshorisonten er omkring fem år eller mere, vil jeg opfordre til at investere i aktier. Er den mellem ét og fire år, så er det obligationer, som er sikrest. Og er tidrummet indsnævret til 12 måneder eller derunder, så er kontant-indskud sagen, selv om det ikke giver de store renteafkast, sagde Hans Jørgen Larsen. Flere af gæsterne forlader denne aften Bindslev Hotel med en "kineser" under armen. Og det var ikke sådan en, der kan fyres af til nytår, men et prospekt om mulighederne for investering i den nyeste afdeling i Jyske Invest, som for kort tid siden holdt premiere på kineserierne af pekuniær art. På tre uger er der investeret i 898.220 stk. investeringsbeviser til en tegningskurs på 103,75, så kursværdien af det tegnede beløb er på 93 mio. kr. Tegningen fordeler sig på i alt 1967 investorer.