Fra Mexico til souschef på Sortebakkeskolen

Lærer Susanne Østergaard fra Nibe brænder for teamwork

NØRAGER:Efter samtale med fire jobansøgere og en politisk godkendelse er der nu sat navn på Sortebakkeskolens nye souschef og afdelingsleder. Ny i jobbet med tiltræden 1. oktober er 41-årige Susanne Østergaard, der siden august har været folkeskolelærer på Farstrup Skole ved Nibe. Inden da har hun sammen med sin mand og tre børn været udstationeret i Mexico i tre år, hvor manden har arbejdet for Danfoss. Om baggrunden for at søge stillingen ved Sortebakkeskolen fortæller Susanne Østergaard: - Jeg er uddannet lærer fra Marselisborg Seminarium i 1989, og har i perioden fra 1995 til 1998 været leder af Gråsten Friskole. De godt tre års erfaring herfra har overbevist mig om, at jeg både magter og er interesseret i at være leder på en skole, også fordi jeg før lærerseminariet har arbejdet to år som revisor. Hun påpeger samtidigt, at muligheden for at komme til at arbejde i teamwork på Sortebakkeskolen og kommunens ønske om en decentral ledelse med selvstyre har været med til at skærpe hendes interesse for stillingsopslaget. - Denne ledelsesform tiltaler mig meget, også fordi et tæt samarbejde med andre ledere bringer nogle nye spændende ting frem frem i lyset og skaber et nuanceret billede af problemstillinger modsat hvis du sidder alene på skolen med dit eget ansvarsområde. Det ville være kedeligt og knap så udfordrende og er derfor slet ikke mig, erklærer Susanne Østergaard. Krudttønde-nej tak Susanne Østergaard har ingen familiære rødder til Himmerland ud over nogle bedsteforældre, der flyttede fra landsdelen for mange år siden. Personlig kendte hun derfor heller ingenting til Nørager Kommune og Sortebakkeskolen, da hun søgte stillingen. - Alligevel har jeg undersøgt skolens turbulente historie grundigt, blandt andet ved samtaler med repræsentanter for lærerne samt skoleleder Ivan Weis Mortensen. Jeg har nemlig ikke lyst til jobmæssigt at ende i en krudttønde, og det har derfor også været rart at få hans version af, hvordan han trods sin korte tid som leder har oplevet arbejdsmiljøet på skolen efter fyringen af den forrige skoleleder, forklarer Susanne Østergaard. Sammen med sin mand og tre børn på 14-12 og fem år bor hun i landsbyen Grydsted ved Nibe. Deres hus er i øjeblikket under modernisering, og familien har ingen aktuelle planer om at rykke teltpælene op og flytte til Nørager. - Vi kom hjem fra Mexico for knap et år siden og boede i første omgang til leje i Aalborg. Her kom vores børn på friskole, hvor de stadig går for ikke at skabe mere turbulens i deres skolegang efter opholdet i udlandet. Samtidigt passer det fint med min mands job i Aalborg og mit nye i Nørager, at vi geografisk bor næsten lige midt imellem, påpeger Susanne Østergaard. Lærerne og de øvrige ansatte på Sortebakkeskolen blev i går middag orienteret om kommmunens ansættelse af Susanne Østergaard på skolen fra 1. oktober af skoleleder Ivan Weis Mortensen. Senere på året omkring 1. december eller lige efter nytår bliver endnu en stilling som afdelingsleder på Sortebakkeskolen efter planen slået op som led i en ny administrativ og pædagogisk struktur på skolen med ledelsesteam.