Fra modstand til begejstring på den lille landsbyskole

Søbakkeskolen har ændret kurs og tror nu fuldt og fast på, at en 30 timers skoleuge er et gode

HANDEST:På Søbakkeskolen i Handest var der tidligere modstand mod at prøve kræfter med udvidet pædagogisk samarbejde. Men i dag er ledelsen og skolebestyrelsen nået til den konklusion, at man er en omstillingsparat og udviklingsorienteret skole, der meget gerne vil have indflydelse på sin egen udvikling og fremtidige handlemuligheder. Om holdningsskiftet kan man læse i det seneste nummer af Søbakkeskolens blad Søhesten. Børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune har netop sagt god for, at Søbakkeskolen og Bymarkskolen i Hobro indfører samordnet indskoling fra august 2005. Inspektør Johnny Kræmer Jensen og skolebestyrelsesformand Lars Hedelund skriver i Søhesten, at der var bekymringer, før man begyndte med "leg og læring" på Nordre Skole og Onsild skole. I dag er der imidlertid stor tilfredshed blandt alle aktører - både børn, forældre og personale. - Evalueringerne er meget positive, og derfor har vi nu en tro på, at det også bliver en succeshistorie på en landsbyskole som vores, lyder det fra Kræmer og Hedelund. De har ændret kurs og holdning i en tro på, at børnenes hverdag i "heldagsskolen" sikres mange kvaliteter, når lærere og pædagoger i fællesskab skal samarbejde om indholdet i en 30 timers skoleuge. De børn på Søbakkeskolen, der i dag ikke benytter sig af eftermiddagstilbuddet i sfo'en, vil opleve en omvæltning, når de skal være sammen med børn og voksne på skolen helt frem til klokken 14.30, erkender inspektøren og bestyrelsesformanden. - Men efter kort tid vil også disse børn kunne profitere af en skoledag fyldt med muligheder for spændende og udfordrende lege og ikke mindst tid til læring og fordybelse. - En fordybelse, der tager udgangspunkt i at tilgodese børnenes mange forskellige intelligenser og læringsstile, skriver Johnny Kræmer og Lars Hedelund. De forudser, at der bliver langt færre bundne hjemmeopgaver i den nye struktur, da der bliver tid i skolen til at gøre lektierne færdige. - Eleverne i 3.klasse vil nok være de eneste børn, der reelt har lektier for. Det kan være med til, at forældre og børn får tid til nogle andre positive oplevelser sammen, står der i Søhesten. Selv om skolebestyrelsen har fraveget sit krav om børnehave i landsbyordning i regi af sfo, så er heldagsskolen i børnehaveklasse til og med 3.klasse helt i tråd med skolens udviklingsplan, fremhæves det.