Sæby

Fra Møen til FS2

} FREDERIKSHAVN: Marineoverkonstabel Anders Kjær fra Sæby skal være maskinmedarbejder på FS2, det ene af søværnets to nye fleksible kommandostøtteskibe. Han har hidtil arbejdet på minelæggeren Møen, som har strøget kommandoen for sidste gang og som ikke længere er en aktiv del af søværnet. Anders Kjærs nye arbejdsplads bliver nu et af søværnets to største fartøjer, og hans opgaver bliver også anderledes. - Møen var jo 40 år gammel og vi gik ofte og skruede på maskineriet. Det kommer vi ikke til p ådet nye skib. Der skal meget af arbejdet nemlig udføres ved hjælp af computere, så derfor er der en del ny teknik, som jeg skal læres op i, siger han. Desuden bliver det også andre opgaver, Anders Kjær og kolleger skal ud på. - Møen fungerede jo som et uddannelsesskib for konstabelelever. Men det nye skib skal kunne deltage i krig, så på den måde er jeg da lidt spændt også. Spændt er Anders Kjærs kæreste også. Hun synes, at han skal være væk i lang tid ad gangen. - Vi kan jo risikere at være væk i et halvt år ad gangen, hvor vi med Møen maksimalt var væk tre uger i træk. Men min kæreste er nu heldigvis indforstået med det, for sådan er det jo at være kæreste med en sømand. Men det er da lang tid, siger han. Anders kjær frygter dog ikke, at skulle være på job i længere tid ad gangen end før. - Når man arbejder på et skib er man sammen døgnets 24 timer. Derfor er ens arbejdskolleger ikke bare kolleger, men også venner. Og folk er meget tændt på at komme i gang og få skibet til at fungere, så det bliver rigtig godt.