EMNER

Fra natur- til kirkecenter

Det nye kir­ke­cen­ter lig­ger midt i Fjer­rit­slev ved si­den af kir­ken. foto: Erik sahl

Det nye kir­ke­cen­ter lig­ger midt i Fjer­rit­slev ved si­den af kir­ken. foto: Erik sahl

FJERRITSLEV:Naturcenterbygningen i Fjerritslev står foran en ny æra som kirkecenter. Det fælles pastorat for folkekirkerne i Fjerritslev, Kollerup og Hjortdal har købt bygningen, der blev sat til salg i september, efter at det havde vist sig økonomisk umuligt at videreføre Han Herred Naturcenter. Naturcenterbygningen midt i Fjerritslev by er med en stor kælder på i alt 1806 kvadratmeter og vurderet til 7,2 mio. kr. Ejendommen er solgt for fire mio. kr. Der var gæld i bygningen for 11,3 mio. kr. Feriefonden havde pant for 11 mio. kr. og havde forud for salget erklæret, at den var villig til at tage et tab. Bygningen skal bl.a. bruges til undervisning af konfirmander, mødelokale, kirke- og præstekontor og samlingssted for mennesker i hverdagen. Fonden for Kultur- og Naturformidling, der stod bag naturcentret, fortsætter sine tre øvrige aktiviteter: Klim Kalkovn, Lyngmøllen i Grønnestrand og Kystudstillingen ved Thorup Strand.