EMNER

fra ni til seks

I dag er der lægevagtkonsultationer ni steder i Region Nordjylland. Forslaget, der er sendt til høring i kommunerne, lægger op til, at der skal være seks. Lægevagterne i Brovst, Farsø, Skagen og Brønderslev foreslås nedlagt, mens en ny oprettes i Fjerritslev og lægevagterne bevares i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Hobro. Forslaget har i november været drøftet i kontaktudvalget med de almene læger og i det såkaldte sundhedskoordinationsudvalg med repræsentanter for kommuner, læger og region. På mødet i sidstnævnte deltog fire regionsrådsmedlemmer: Bent Sørensen, Lene Kjeldgaard Jensen, Vagn Nørgaard og Marian Geller. Desuden deltog ifølge referatet Per Christiansen (regionens sundhedsdirektør), de kommunale repræsentanter Anny Winter, Anne-Dorte Krog, Thomas Kastrup Larsen, Bente Graversen, Finn Bernhard, Jonna Christensen og Annette Pedersen samt lægerepræsentanterne Eddie Nielsen og Kaj Bernth. Kommunerne kan ytre sig om forslaget frem til udgangen af februar.