Jammerbugt

Fra ønske til virkelighed

KAAS:Beboerne i Kaas har en række ønsker og det er nu op til ildsjæle og foreningsliv at arbejde videre med dem. Allerede på borgermødet meldte Vagn Kvist og Hanne Bach Larsen sig. De vil gerne være i henholdsvis koordinerende gruppe og i en gruppe for byforskønnelse. Alle interesserede kan melde sig til borgerforeningens formand Kjeld Poulsen, der er tovholder, så borgermødet ikke bare løber ud i sandet. Blandt emnerne til arbejdsgrupper er også byfornyelse, trafikregulering, naturområder med sø, skov, grusgrav, anlægget, cykelstier, Torvet, fortove og ungdomsværested. Men det er op til enhver at kaste sig over andre emner. -mill