EMNER

Fra offer- til vinderkultur?

Det er ikke nemt at være statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Hvis han ikke foretager sig noget konkret inden for et bestemt område, er han initiativløs og hvem ved, måske i virkeligheden ligeglad. Og hvis han slår dørene op til det helt store diskussionsmøde om integration i statsministerboligen på Marienborg, så bliver det straks af de mest kyniske iagttagere og repræsentanter for en opposition, som er ivrig efter at få udskrevet folketingsvalg her og nu, udlagt som endnu et presse- eller mediestunt. Som om statsministeren ikke er i stand til at foretage som noget som helst uden først meget nøje at overveje, hvordan det vil tage sig ud udadtil. Strengt taget kan det jo godt være, at statsministeren og hans regering rent faktisk nærer et åbent og ærligt ønske om at få sat gang i en mere overordnet og nuanceret diskussion om, hvordan arbejdet med integration i det danske samfund kan lade sig gøre - hævet over den barske og ind imellem ikke så lidt firkantede og fornedrende tone, som uhyre nemt kommer til at præge diskussionen, når den bliver drejet ind på flygtninge og indvandrere. Umiddelbart kan det godt virke lidt fattigt, at der ud af tre timers diskussion på Marienborg kun kommer et mildt håb om at få arbejdsløsheden blandt indvandrere ned på samme niveau som blandt etniske danskere. Og om at få gjort op med offermentaliten blandt indvandrere for i stedet at vende den til en vinderkultur. Dette arbejde kræver imidlertid, at såvel de indfødte som tilflytterne tager initiativ til at nærme sig hinanden. Et af mange midler er, at begge parter er nødt til at få indkredset og isoleret de mest yderligtgående religiøse folkeforførere, som åbenlyst ikke noget som helst ærligt ønske om at skabe helhed mellem flere - ideologisk og teologisk set - meget forskelligartede og umiddelbart svært forenelige størrelser. De moderate må lægge skarpt afstand til ekstremisterne. Og så er det svært ikke at dele begejstringen hos mindst én af deltagerne, foredragsholderen Farshad Kholgi, som har udtrykt glæde over, at de helt grundlæggende principper om ytringsfrihed og demokrati ikke er til diskussion.