Lokalpolitik

Fra Ombudsmand til tilsynsråd

BROVST: Det bliver nu op til Tilsynsrådet at tage stilling til om Brovst Kommune har overholdt notatpligten i forbindelse med et par møder i sagen om etablering af svinefarmen på Torslev Kær. Birthe Lauritzen, Canada, har klaget til Ombudsmanden, fordi hun mener, at embedsmænd på rådhuset i Brovst har tilsidesat notatpligten efter forvaltningsloven. Ombudsmanden har imidlertid sendt sagen videre til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt, som nu skal tage stilling til klagen. Ombudsmanden vil ikke gøre mere ved sagen. Birthe Lauritzen skrev i sin klage, at en kommunal embedsmand sidste sommer holdt møde med ansøgeren til svinefarmen, og at de sammen udpegede den lokalitet, som svinefarmen derefter blev ønsket placeret i. Hun tilføjer, at der hverken er notater eller referater fra dette møde eller fra øvrige møder. Og der er heller ikke ført journal over sagen. Både borgmester Mogens Gade (V) og teknisk chef har tidligere i NORDJYSKE afvist, at notatpligten er overtrådt. - Jeg mener fortsat, at den her sag har kørt nøjagtigt ligesom alle andre plansager, siger Mogens Gade. Borgmesteren siger, at der har været holdt to møder med Henrik Fenger, som ønsker at opføre svinefarmen. Men de har udelukkende været af orienterende karakter, og er derfor ikke omfattet af notatpligten. Økonomiudvalget skal på mødet i den kommende uge tage stilling til et svar til tilsynsrådet. soj