Børnepasning

- Fra pasning til udvikling

Børnehaver vil gerne, men beskæres for hårdt, mener BUPL

Hun er ikke overrasket, formanden for BUPL, pædagogernes fagforening i Nordjylland. Hun ved godt, det halter ude hos hendes 5500 medlemmer i daginstitutionerne. - Det, jeg ser, oplever og hører, bekræfter, hvad forskerne siger, når de nu advarer om, at kvaliteten i børnehaverne burde være bedre, siger Ilse Brøgger, formand for BUPL siden 1999. Men hun er ikke mismodig. - De fleste pædagoger leverer et godt stykke kvalificeret arbejde. Men, og der er et stort men. De har ikke ordentlige rammer, og det går ud over børnene, siger hun. Ifølge BUPLs beregninger, var der i 1990 næsten 16 voksne til at passe 100 børn. I 2003 var der to færre. Og så er det nu kun halvdelen, der er uddannede, viser en undersøgelse fra sidste efterår. Og de skal endog ifølge en undersøgelse fra BUPL Nordjylland i 2001 bruge halvdelen af deres tid på andet end at være sammen med børnene, hvor de i 1976 brugte en fjerdedel af tiden på møder, faglig udvikling med mere. - BUPL har råbt højt om det og vil fortsætte med det. For det går ud over børnene, siger Ilse Brøgger. Ifølge hende er antallet af voksne timer per barn nu så lavt, at pædagogerne oplever, at børnene mister tilliden til voksne, når de voksne altid har travlt. Har de sjældent tid til at se deres tegninger, til at støtte det enkelte barn eller bekræfte dem nok i deres udvikling, så går det ud over deres selvværd, mener hun. - Vi skal væk fra den pasningsgaranti, samfundet har været fokuseret på i mange år, og over i en udviklingsgaranti. Det har børnene krav på. Så jeg er glad for, at der med læreplanerne, som alle institutioner skal lave fra i år, er kommet mere fokus på, hvad børnene skal have ud af at gå i børnehaven. Men rammerne skal følge med, før det lykkes. Og det gør de ikke, fastslår Ilse Brøgger. Forældrene bør dog ikke være bekymrede over at sende deres børn i børnehave, mener Ilse Brøgger. - Nej, det skal de ikke, men de kan være med til at gøre det bedre for børnene ved at engagere sig i dagligdagen derhenne, ved at deltage i børnehavens liv, ved at påvirke politikerne, siger Ilse Brøgger, som også opfordrer forældrene til at overveje, hvilket liv, deres børn lever før og efter børnehavetimerne. - Forældre skal tænke på deres stressniveau, det overføres til børnene. Og de skal hjælpe børnene til at blive selvstændige og ikke agere serviceorgan for dem, siger Ilse Brøgger.