Fra skåne- til smalkost i skoleboden

På nogle skoler forsvandt skoleboden med skånejobberne fra Anne-Mad

FREDERIKSHAVN:Siden sommerferien har den stået på smalkost på skolebodens menukort - hvis der overhovedet har været nogen. På nogle af kommunens skoler var boden helt lukket. Anne-Mad, der leverede mad og arbejdskraft til en række af byens skoleboder, stoppede ordningen og dermed forsvandt supplementet til den daglige madpakke. - Vi må ikke lægge lønudgiften til folk i jobtilbud på madprisen. Derfor har det været svært at finde en erstatning for den tidligere ordning, siger skolechef Ruth Andersen. Kostpolitik Frederikshavn Kommune vedtog for et års tid siden en ernæringspolitik, hvoraf det fremgår, at der bør være et ernæringsrigtigt supplement til madpakken. Nogle skoler får mad fra kommunens centralkøkken, men det forudsætter, at maden er bestilt for en uge ad gangen. Det vil sige, at forældrene skal udfylde menuplaner og give børnene aftalte penge med til næste uges indkøb i boden. - Udgangspunktet i kommunens kostpolitik er, at børnenes ernæring er forældrenes ansvar. Derfor kan det være meget godt, at man er nødt til at tænke nogle dage frem og lade det indgå i den hjemlige planlægning, mener Ruth Andersen. Hånbækskolen På Hånbækskolen er det lykkedes at videreføre skoleboden. Skolen har ansat den skånejobber, som Anne-Mad tidligere havde på skolen. - Hun arbejder under det rummelige arbejdsmarked og er her tre timer om dagen. Lønnen betales dels af skolen og dels af kommunen, forklarer inspektør Aage Holst Sørensen. For skolen skal ordningen hvile i sig selv. Det vil sige, at skolens lønudgift skal tjenes ind på den mad, der langes over disken i to frikvarterer hver dag, og ordningen passer fint med paragrafferne i loven om aktiv socialpolitik, siger Hånbækskolens inspektør. - Vi har jo fået lønsumsstyring og jeg tror og forventer, at kommunen kan holdes skadesløs, siger Aage Holst Sørensen. Eleverne på Hånbækskolen mærker ingen forskel i forhold til ordningen før sommerferien. De kan fortsat handle for kontanter og behøver ikke at udfylde bestillingssedler for en uge ad gangen. Maden består af færdigvareprodukter fra Vestbyens Bageri, Damsgaard, Cater Frost og Dagrofa Børne- og ungdomsudvalget opfordrer de øvrige skoler til at følge Hånbækskolens eksempel og der er i næste uge indkaldt til et møde om en plan, der skal være med til at sikre skolebørnene det daglige kosttilskud. Side ???