Fra skæbnesymfoni til pausemusik

MUSIKHUS:Det kan nok ikke undre mange, at jeg i mit stille sind glæder mig over, at de mange pinlige faser omkring Musikkens Hus nu har fundet sin afslutning. Det går hen og bliver dyrekøbte faser, som jeg havde ønsket stoppet for længst. Det glæder mig dog nu, at byrådet og sammenlægningsudvalget er enige med mig i, at sige stop til dette projekt så vi kan starte på en frisk. Skæbnesymfonien har spillet længe, og den pausemusik vi nu har sat på i bystyret må bruges til eftertænksomhed så vi indenfor rimelige økonomiske rammer kan få et Musikhus vi kan være stolte af både som et funktionelt hus for musik og kultur men også som en arkitektonisk perle på vores havnefront, der skriger efter modernisering og tiltrækningskraft. Mange andre spændende projekter står klar i kulissen og det vidner jo bare om, at Aalborg er under stadig forvandling og udvikling. Såvel Nordkraft som kulturcenter og Utzonbygningerne vil blive markante i næste fase og hele slagterigrunden i Nørresundby går en spændende udvikling i møde. Alt imens pausemusikken spiller for et nyt mere realistisk Musikkens Hus vil det være fint for mig om dele af området blev indrettet til aflastning af p-mulighederne for midtbyens handlende. De er og vil blive utrolig trængt dels når P-huset ved Metax bliver revet ned dels lige nu hvor der nærmest er vejarbejde i hele midtbyen på en gang. En anden del af grunden – nemlig den længst ned mod havnen – mener jeg vi må prioritere til mere rekreative formål hvor aktivitet og havnefront kommer i spil. Lad os alle bruge krudt på hvad der i en overgangsperiode kunne etableres på den yderste del af grunden til glæde for alle borgerne. Forslag modtages gerne herpå.