Fra Skarre- klit til heden

VIborg Amts våben symboliserer udstrækningen fra heden i sydøst til Skarreklit i nordvest med Limfjorden imellem. Øverst to skarver, der holdt til på Skarreklit - klinten ved Bulbjerg, som for godt 20 år siden måtte overgive sig til havets bølger. Nederst urfuglen, der har ynglet i den sydlige del af amtet.