Skolevæsen

Fra skolebænken til katederet

Eleverne i 10. klasse er ude for at snuse til fremtiden

SINDAL:Her var mulighederne, serveret som en bugnende buffet af valgmuligheder på et sølvfad, for midlertidigt at vende ryggen til den danske folkeskole, som eleverne har trasket frem og tilbage til i årevis, og så falder valget minsandten på fire ugers praktik - i folkeskolen. 16-årige Mette Sørensen, der til daglig går i 10.b på Sindal Skole, har godt en uge tilbage af et fire uger langt praktik-forløb på Hørmested Skole, hvor hun har alle muligheder for at få et nogenlunde retvisende billede af tjansen som folkeskolelærer. Kommentarer I disse uger er samtlige 10. klasses elever blevet forvist fra Sindal Skole - enten for at komme i praktik på en arbejdsplads eller deltage i et brobygningsforløb, hvor de følger et undervisningsforløb på en ungdomsuddannelse, eksempelvis handelsskoler, gymnasier eller tekniske skoler. Mette Sørensen har valgt at satse alle timerne på skolen, og selv om hun har fået et par kommentarer fra kammeraterne, fordi hun skulle en lille måned i praktik, har hun ikke fortrudt sit valg et øjeblik. - Det passer godt med det, som jeg havde forventet. Men man er i fokus - børnene lægger mærke til meget, fortæller Sindal-eleven i en pause mellem timerne, som hun bruger i flere forskellige klasser. Noget med børn Mette Sørensen synes, at det er glimrende, at man har mulighed for så lang en periode i praktik. - Så kan man se, om det er det rigtige, man vælger, siger praktikanten, der nu har haft øjnene rimelig fast rettet mod hvervet som folkeskolelærer i et stykke tid. Hun har i mange år vist, at hun gerne ville have med børn at gøre, men efter en uges praktik i en børnehave i 8. klasse blev daginstitutionerne valgt fra til fordel for skolen, som hun også prøvede kræfter med i Bindslev, da hun var i praktik i 9. klasse. I fjendens lejr Karriere-valget falder også fint i tråd med, at hun i efterhånden et års tid har undervist børn i alderen 3-8 år i Sindal Rideklub, hvor hun i øvrigt har redet siden hun var fem år gammel. Efter 10. klasse venter tre år på gymnasiet, formentlig det i Hjørring, og hvis hun om nogle har fået papir på at undervise, må det gerne foregå et lidt større sted end i Hørmested, hvor lærerne har taget rigtig godt imod hende - men det har været lidt sjovt, medgiver hun, at sidde i fjendens lejr - lærerværelset - mellem timerne. I de første praktik-uger har hun blandt andet prøvet at tage diktat i en modtagerklasse for flygtningebørn og været med til at undervise i matematik på 4. klassetrin - og endnu har en lille professor-type ikke stillet et spørgsmål, som hun ikke har kunnet svare på. Vidt omkring Skoleinspektør ved Hørmested Skole, Per Frandsen, oplyser, at man ganske vist tidligere har haft praktikanter fra folkeskolen, men ikke i et forløb, som strækker sig over fire uger. - Det er en rigtig god ting, at et ungt menneske får mulighed for at danne sig et lille billede af, hvordan det er, mener skoleinspektøren. En af Sindal Skoles skolevejledere, Willy Winther, oplyser, at eleverne i 10. klasse i år kommer vidt omkring i forbindelse med praktik og brobygningsforløb. Begge køn er eksempelvis repræsenteret på Bygge- og anlæg på EUC Nord, fire har været på Vestbirk Musikhøjskole, ligesom en enkelt har været afsted som tjener på en færge. - Der er ingen tvivl om, at det er med til at give et mindre frafald på ungdomsuddannelserne, siger Willy Winther, der oplyser, at mens brobygningen på ungdomsuddannelserne er lovpligtig - og som kommunerne får penge til over bloktilskuddet - er praktikken i højere grad lagt over på den enkelte skoles skuldre. Ingen tredie vej Praktikken er dog vigtig, da der ifølge Willy Winther ikke er grund til at sende en 10. klasses-elev afsted på en uddannelse, hvis vedkommende allerede er fuldstændig afklaret med sit uddannelsesvalg efter folkeskolen, og det underbygges også af tallene. Kun lidt over halvdelen af de 56 elever i 10. klasse har således valgt brobygningen, mens resten er i praktik. Skolevejlederen påpeger, at der ikke er nogle problemer med at finde praktikpladser til eleverne. - Vi har et kanon-samarbejde med virksomheder og institutioner, lyder meldingen. Willy Winther påpeger, at eleverne har tilbragt ikke så få timer i folkeskolen, så derfor har man ikke en tredie mulighed i form af projektarbejde på skolen, mens andre er ude for at snuse til virkligheden, som det ellers er kendt fra nogle andre skoler. - De skal ud. Også fordi de er langt mere parate til det i 10. klasse, end de var i 8. og 9., fastslår skolevejlederen.