Fra skoleleder til frivilligleder

Lars Termansen
Kenneth Ja­kob­sen Bøye fik en kort karriere i skoleverdenen og skifter nu til et job med omsorg og pleje for uhelbredeligt syge. Ar­kiv­fo­to
Skolevæsen 12. august 2007 06:00

AALBORG: Kenneth Jakobsen Bøye - tidligere leder på Sønderbroskolen i Aalborg - har fået nye arbejdsopgaver. Han skal være koordinator for de cirka 50 frivillige, som er tilknyttet KamillianerGaarden, Aalborgs hospice for mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom. Jobbet er på halv tid, og selv om hospice hører under Region Nordjylland, er der ingen offentlige lønkroner til frivilligkoordinatoren. Kenneth Jakobsen Bøye skal selv søge sin løn dækket ind via donationer fra fonde og legater. Hans primære funktion på hospice er at koordinere de frivilliges indsats på KamillianerGaarden og ude i private hjem. Den tidligere skoleleder er meget glad for, at han har fået jobbet, som der var mange ansøgere til. Han understreger dog, at han først lagde billet på stillingen, da han havde afleveret sin opsigelse som leder på Sønderbroskolen. Her nåede han kun at være ansat siden 1. februar. Under en del offentlig bevågenhed valgte han en uge før skoleårets afslutning af bekendtgøre sin exit. Med den forklaring, at det var et valg, han havde truffet af personlige årsager. Det vakte en del undren hos Sønderbroskolens forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelsen, som offentligt har kritiseret Kenneth Jakobsen Bøye for ikke at melde klart ud og for at svigte skolen. Udover at varetage funktionen som koordinator for de frivillige ved hospice, har han også et job på hånden i forlagsbranchen som konsulent på udvikling af undervisningsmaterialer og bøger til børn. Et job som han er kvalificeret til at flere grunde som uddannet lærer, journalist og selv forfatter til børnebøger. Derudover regner han med også at ernære sig som freelancejournalist. I oktober drager han til Zambia for at beskrive et DANIDA-projekt for børn med HIV-smitte og AIDS i udbrud.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...