Danmark

Fra slagteri til universitet

Det forlyder, at danske universitetslærere vil indbringe deres urimelige arbejdsvilkår for FN. Som tidligere universitetslærer kan jeg kun bifalde initiativet.

Af mindst to grunde: 1. Princippet ¿Fra forskning til faktura¿, som V,K og S i sin tid pålagde universiteterne, er et anslag mod den frihed, som er selve forskningens livsnerve. 2. Mange af universitetets undervisere arbejder som løst ansatte. Hvad betyder det? Det betyder såmænd, at de er meget dårligt aflønnet. De er uden ret til pension. De kan fyres når som helst. I de undervisningsfrie perioder er de henvist til arbejdsløshedsundestøttelsen. Alle disse forhold er nedværdigende samt stærkt medvirkende til, at mange universitetslærere forlader universitetet til fordel for mindre udmarvede græsgange. Hvem kan være tjent med det? I hvert fald ikke det danske videnssamfund. Selv et meget beskedent kendtskab til universitetets arbejdsprocesser tilsiger nemlig, at undervisningen er det første led i forskningens fødekæde. Sagt på en anden måde: Det er slemt nok, at V, K og S overfører princippet ¿Fra gris til sylte¿ fra slagteribranchen til universiteterne - men det er ufatteligt, at de samtidig misrøgter den drægtige so, der laver grisen(e). Skål på det og godt nytår! Også til videnskabsminister Helge Sander samt til uddannelsesordførerne i S, V og K.