Skolevæsen

Fra små skoler til skolecenter

HJØRRING:Det er jo helt åbenbart, at en række borger INTET har forstået angået rigets og kommunernes politik. Og slet ikke økonomi. Var økonomi ikke hovedårsagen til kommunesammenlægningerne ... Man høster næsten INGEN stordriftsfordele og får i stedet et mellemled. I stedet for 1 næsten 2-sporsskole, hvor alting er i orden, får man tre humpere. Kommunen har jo allerede grebet til at spare for ekstra timer at gøre godt med. Den med, at børnene evt. ikke synes, at deres egen skole kunne være andre steder end hvor de er, er ikke sådan mere. De tilhører det bondesamfund, som ikke er mere. De tilhører måske storbykulturen; men verden er jo sms, IT, mobil, mange TV-kanaler osv. Hovedparten af forældre arbejder jo heller ikke lokalt. Jamen jeg vil da ikke arbejde i Hjørring eller Aalborg – Fordi hvad. Er det virkeligt så slemt, så bør man lære sine børn at akklimatisere sig, hvor de kommer frem og føle noget for en skoles sande værdi. Den kunne være, at man fik lærere og penge nok fordi man havde stordriftsfordele. For mig er der ligesom to trin. Den ene er, at man kan få den samme kvalitet ved effektivisering bl.a. ved stordriftsfordele. Den anden er helt uhørt her i videnssamfundet: At man hæver kvaliteten f.eks. ved at skaffe flere gode lærere og lokaler på linje med der hjemme. Det gør man jo ikke, selv ikke i en kommune, der søger at promovere sig som uddannelseskommune/by. Rakkeby er i øvrigt samme stilart. Man søger en ekstra lærer på deltid i en tidsbegrænset stilling til en såkaldt skole med 64 elever. Det er ni pr. årgang i snit og altså sommetider mindre ... Det er sandelig de små forandringers paradis og en-hver rationaliseringseksperts mareridt. Bliv borgerjournalist og deltag i debatten på www.nordjyske.dk/dithjoerring