Lokalpolitik

Fra Sørå til Skagen - 2. del

BESKÆFTIGELSEN:Vendsyssel - og i særdeleshed vores nordøstligste del - er hægtet af det opsving, der gør sig gældende i resten af landet. Vi har fortsat en meget høj ledighed - særlig blandt kvinder - og personer over 50 år. Den nye struktur med lokale/regionale arbejdsmarkedscentre i stedet for det kendte AF system, gør i endnu højere grad denne ledighed til et problem, der skal forsøges afhjulpet af kommunen. Endnu et eksempel på Regeringens uvane med at "tørre" sine uløste problemer af på andre - og endnu et eksempel på at opgaverne vil blive meget ulige fordelt i den nye kommunalstruktur. I SF tager vi ledigheden meget alvorligt og vil derfor opprioritere driften af det nye arbejdsmarkedscenter mest muligt. Indsatsen på det erhvervspolitiske område skal udvides, og det skal sikres, at nye virksomheder får de bedst mulige opstartsbetingelser i området. Unødvendigt bureaukrati i den kommunale forvaltning skal undgås, uden dog at høringspligt eller miljøinteresser tilsidesættes. Vi er stærkt afhængige af fiskeri og turisme, og her skal vi arbejde for - gerne i samarbejde med vore nye nabokommuner - at også lovgiverne på Christiansborg ikke glemmer denne afhængighed. Vi tåler ikke tab af yderligere arbejdspladser. Derfor skal der lægges maksimalt pres på Folketinget, så regionen fra Statens side tilgodeses mest muligt i årene fremover. SF er ligeledes imod ideologisk betingede udliciteringer at kommunale arbejdspladser. Normeringerne i de kommunale institutioner må ikke forringes, og på området omkring ældrepleje går vi ind for bedre normeringer. I et stærkt ledighedsplaget lokalområde er det nødvendigt at kommunen går foran for at fastholde arbejdspladser - og at man ved nyansættelser er særlig opmærksom på, hvilke ledighedsgrupper i området, der måske har mest brug for et job i den offentlige sektor.