Lokalpolitik

Fra Sørå til Skagen - 3.del

FORANDRING:Sæbys bybillede er under hastig forandring. Nedrivning, renovering og opbygning foregår overalt, og nye boligkomplekser opstår – de fleste steder hvor der før var butiks- institutions eller erhvervsejendomme. Sæby oplever et sandt byggeboom, men det forekommer mange, at det er så som så med den overordnede planlægning i den forbindelse. Nu vil jeg ikke gøre mig til smagsdommer – det er der nok andre der gør – men jeg vil blot udtrykke bekymring for, at man fra politisk side lader sig styre at lidt for tilfældige private initiativer, der først og fremmest har det ærinde, at der skal tjenes nogle hurtige penge, opføres flest mulige kvadratmeter på mindst mulig plads, og med de billigt tilgængelige byggematerialer. Jeg vil også udtrykke bekymring for, at vi er ved at forbygge os med almennyttige boliger i Sæby. Vi skulle ikke ret gerne komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at nedrive ældre, men brugbare og billige almennyttige boliger, der ikke kan udlejes fordi markedet er oversvømmet med nyt dyrt offentligt støttet byggeri. Derfor vil jeg opfordre til at byplanlægning får en højere prioritet i den kommende nye storkommune. Vi har stadig rundt omkring nogle uvurderlige bymiljøer. I Sæby bl.a. omkring havnen, Algade og Den Gamle Vandmølle. Sidstnævntes fremtid er usikker, da det gammelkendte stemmeværk åbenbart ikke i tilstrækkelig grad tillader fiskepassage. stedet for at ødelægge en turistattraktion ved at etablere nogle meget lidt spændende strømfald, kunne man vælge at gå en anden vej: at tilbageføre møllen til det oprindelige vandhjulssystem, og sideløbende seriøst arbejde på at løse problemet med fiskepassagen. Det ene burde ikke udelukke det andet. Lad os for miljøets og den gamle arkitekturs skyld være kreative. Naturinteresser og arkitektur skal beskyttes og tænkes ind i planlægningen. Vælg nogle politikere der tør træde i karakter og har ambitioner på området – og som ikke falder på halen for at tækkes storentreprenører og snævre foreningsinteresser. Forkortet, reds