Bagterp

Fra strengt forbudt til helt i orden

HJØRRING:Der er ikke foretaget en grundvandssænkning i Engparken. Det siger murermester Hans-Jørgen Jakobsen. Sammen med Karsten Nielsen fra Bagterp VVS driver han Ejendomsselskabet Bagterp, der står bag opførelsen af Engparken. - Der er pumpet noget overfladevand væk, men der er ikke pumpet grundvand, siger Hans-Jørgen Jakobsen. Dette stemmer imidlertid ikke overens med de oplysninger, Hjørring Kommune fremkommer med i korrespondancen med Danmarks Naturfredningsforening om sagen. - På en besigtigelse 14. maj 2007, blev det konstateret, at der fortsat er en dykpumpe aktiv. Jeg har dags dato aftalt med Karsten Nielsen fra Bagterp VVS at hvis den kører endnu, så bliver den fjernet senest fredag 1. juni, skriver natur- og vandløbsafdelingen 25. maj. Det fremgår dog også af papirerne, at kommunen i dag tager betydeligt mere afslappet på en grundvandssænkning. I et referat fra et møde i juni 2005 står der: ¿Hjørring Kommunes repræsentanter slår fast, at ingen form for grundvandssænkning er tilladt i området; hverken permanent eller midlertidig¿. I et brev dateret 30. marts i år skriver natur- og miljøafdelingen: ¿Hvis der var tale om en permanent grundvandssænkning vil det ændre tilstanden i mosen, hvilket ikke kan tillades... Det er også vores vurdering, at en midlertidig grundvandssænkning, som den nuværende, ikke vil påvirke mosen. På denne baggrund har Hjørring Kommune ikke hjemmel i lokalplanen eller Naturbeskyttelsesloven til at forbyde midlertidige grundvandssænkninger¿.