Holland

Fra Swolle til Rebild

Syv medlemmer fra Rebild Rotarys venskabsklub i Holland kommer på besøg 15. maj, oplyser Evan Bisgaard, Rebild Rotary.

De cykler de 800 kilometer for at samle ind til et drikkevandsprojekt, sponseret af en hollandske drikkevandsproducent. På det sidste stræk inden rådhuset i Støvring, kører lokale medlemmer og borgmester Anny Winther med. Turen fra Holland ventes at indbringe 4-5000 euro til et projekt i Mongoliet.