Fra tiden før film og multimedie

En del af skolehistorien - anskuelsestavler - kan ses på Sæby Museum

At træde ind i den lille skolestue på Sæby Museum er lidt som at blive skruet tilbage i tiden, både sin egen tid og tilbage i historien. Pultene er små, men sidde der og kigge op mod den sorte tavle, det må man. Det er ikke ligesom skoletiden, for der mangler støj, uvorne unger, drillerier og lugten af et par flade med leverpostej. Godt nok samler Sæby Museum skolehistorien fra hele Nordjylland, men de gamle madpakker er ikke udstillet i glasmontre. Men ideen er hermed givet videre til et museum, om det så er med kunst eller gamle ting. Sæby Museum har blandt andet en meget stor samling af skolebøger, men efterårets udstilling er nu ikke bøger men anskuelsestavler - en udstilling kaldet "Skolens billeder". Tavlerne kommer fra hele Nordjylland. Frem til 1950 blev der undervist efter anskuelsestavler og anskuelsesundervisning går århundreder længere tilbage. I Danmark havde tavlerne deres storhedstid omkring 1900, blandt andet fordi der i 1900 blev indført anskuelsesundervisning som et selvstændigt fag. Undervisning efter tavler kan spores tilbage til 1600-tallet. De tavler, man kan se i Sæby, er dog ikke så gamle, og der skal nok være nogle af de besøgende, der kan genkende tavler fra egen skoletid. Skolestuen er især et sted, hvor minder kommer frem. Hurtig går snakken om ens egen skoletid. Husk efter billeder Nogle tavler hang fremme, andre boede i en stor trækasse, sådan kan man også se det på Sæby Museum. Læreren fortalte og underviste ud fra et billede. Med tavlerne fulgte et undervisningshæfte, men ellers var det op til læreren at få undervisningen til at virke. Det vil sige, at læreren blev mellemled, ham der skulle sætte billedet ind i sammenhæng. Museumsinspektør Annemette Løkke Berg har snakket med en gammel lærer, der fortalte, at han kunne undervise, så også ikke-boglige elever kunne huske for eksempel danmarkshistorien. Ud over at billederne viser et samfund, som det så ud for år tilbage, viser de også et samfund med idyl. Der er ikke noget med arbejdsløse, snavs eller uorden. De mange plancher, der er blevet produceret, viser et bredt emnevalg. Der er de generelle og bredt favnende billeder, som årets gang, årstidernes skiften, livet i by og på land. Det er også her, man finder nogle fantastiske og meget detaljerede billeder, hvor alt skulle være på et eneste billede. Andre af tavlerne er mere fagspecifikke, som for eksempel de botaniske vægtavler. En af de nyeste tavler er om flaskegas og udgivet efter 1948 af Flaskegas-Oplysningen. En anden af de nyere er en by i enevældens tid. Her er det næsten en slags tegneserie med mange detaljer. Tavlen er udgivet i 1950'erne af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Tavlen minder om den gamle by i Århus, og den kommer fra Sæby Kommuneskole. Efterhånden som undervisningsmaterialerne blev suppleret af lysbilleder, film og udstoppet dyr, kom anskuelsestavlerne bare til at hænge på væggen og er efterhånden forsvundet ud af klasseværelserne. Udstillingen på Sæby Museum kan ses indtil mandag 21. oktober. I efterårsferien bliver der hver dag anskuelsesundervisning. For børnene bliver der mulighed for selv at lave tavler og spille billedlotteri. På Dansk Skolemuseum i København kan man også se anskuelsestavler. Museet har verdens største samling af anskuelsestavler, med omkring 13.000 tavler fra Danmark og det øvrige Europa. Vil man læse mere om anskuelsestavlerne og deres historie, udgav Sesam sidste år Mogens Eilertsens bog: På billedet man ses - de gamle anskuelsesbilleder.