EMNER

Fra tomme lejeboliger til attraktive ejerlejligheder

- Frederikshavns mange ledige boliger kan med lovændring tiltrække ny målgruppe, siger lokal folketingsmand

FREDERIKSHAVN:Fra minus til plus. Frederikshavns problem med ca. 1.000 ledige boliger kan vendes til en fordel med regeringens udspil, der skal gøre det muligt for lejere at overtage deres bolig som andels- eller ejerbolig. Det mener folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V), der ser spændende perspektiver i forslaget. - Jeg er sikker på, at man vil kunne tiltrække en gruppe mennesker, som er trætte af at have et stort hus, men blot vil have et sommerhus og en lejlighed. De kan i dag ikke lave en opsparing i en lejebolig, men den dag de kan købe lejligheden som enten andels- eller ejerbolig, vil det være en fordel med et stort udbud af lejligheder, siger Jens Chr. Larsen, der opfordrer byrådet og boligforeningerne i Fredeirkshavn til at tage idéen op. - I København er der rift om ejerlejligheder og det kunne også blive en gevinst for Frederikshavn, siger Jens Chr. Larsen. Regeringen vil til efteråret fremsætte lovforslag, der giver lejerne i almene boliger mulighed for at overtage deres boliger. Formålet er at give almene lejere mulighed for frit at vælge, om de vil købe deres bolig eller, om de vil blive boende som lejere på uændrede vilkår. Desuden er det målet at skabe en øget blanding af ejerformer blandt andet i problemramte områder ved en mere varieret beboersammensætning. Provenuet skal bruges til nybyggeri. Regeringen skønner, at et salg vil kunne omfatte 30.000-60.000 boliger og at der vil blive bygget 400 boliger for hver 1.000 solgte boliger. Det svarer til 24.000 nye boliger ved salg af 60.000 almene boliger.