EMNER

Fra Ungdomshus til Faderhus

{ 1970’erne: Ruth og Knut Evensen er begge aktive i kristent arbejde. Først i Unge Kristne bevægelsen, siden i menigheden Kristent Center i København og derefter som menighedsplantere på Nørrebro. { 1982: Københavns Kommune køber og overdrager huset på Jagtvej 69 til brugerne af det, der bliver kaldt Ungdomshuset. { 1990: Faderhuset bliver grundlagt af Ruth og Knut Evensen. { 1996: 27. januar brænder en del af Ungdomshuset. Kommunen afviser at genopbygge, men da de unge selv beslutter at gøre det, godkender kommunen det. { 1998: Ruth Evensen overtager rollen som ansvarlig pastor fra sin mand. Ifølge foreningens egen hjemmeside medfører det en helt ny linje og et opgør med lunkenhed og terapisme i menigheden. Flere medlemmer forlader organisationen, mens de resterende er indstillet på ” at lægge sine egne liv ned for at se en åndelig opvågning i Danmark gennem en hellig livsstil, bøn og evangelisation”. { 1999: 6. maj beslutter kommunen, at huset på Jagtvej 69 skal sælges. Forinden er det blevet konstateret at huset er angrebet af hussvamp og råd. Et rødt banner hænges herefter ud af et vindue i Ungdomshuset. Påskriften er: ”Til salg sammen med 500 stenkastende, autonome voldspsykopater fra Helvede”. { 2000: 16. november vinder firmaet Human A/S ved advokat Inger Stokvad Loft budgivningen foran Faderhuset. Huset sælges for 2,6 millioner kroner. { 2001: 29. januar underskrives skødet af Inger Stokvad Loft. { 2001: 15. september opkøber organisationen Faderhuset alle aktier i HUMAN A/S og overtager dermed Ungdomshuset. { 2003: Organisationen Faderhuset stævner Ungdomshusets brugere, der stadig benytter huset. { 2004: Evensen-parrets ældste søn, Simon Peter Evensen, indsat som pastor i Faderhuset. Herefter fungerer Ruth Evensen, ifølge organisationen selv, som coach og supervisor. { 2006: Undervisningsministeriet lukker Faderhusets skole, Samuelskolen i Rødovre, fordi undervisningen ”ikke står mål med, hvad der kræves i skolen” { 2007: 3. januar søger Faderhuset om tilladelse til at nedrive huset på Jagtvej 69. Den får man. { 2007: 1. marts bliver Ungdomshuset ryddet tidligt om morgenen. Heftige gadekampe mellem politi og de unge opstår.