EMNER

Fra velfærd til egoisme

Til Daniel Kristian Ortved Pedersen. Det er urimeligt at bebrejde statsministeren for langsommelighed.

Statsministeren er imidlertid ældre end dig og har derfor høstet mere erfaring end en ung studerende. Han har erkendt, at det tager tid at omdanne civiliseret velfærdssamfund til et primitivt liberalistisk egoistsamfund. Det lykkes imidlertid rigtigt godt for den samlede regering, bare på en sådan måde, så de fleste danskere ikke har opdaget det endnu. Ved VKO¿s tiltræden i 2001 blev alle de organer, som skulle holde øje med negative konsekvenser af regeringens politik, fjernet og afløst af liberalister, som naturligvis skjuler den destruktive udvikling. Ved at indføre diverse reformer har regeringen sikret, at der rundt omkring i samfundet ikke er tid til at føre de statistikker, som skal til for at bedømme samfundets tilstand. F.eks. har socialministeren overtaget og syltet oplysninger om sundhedssystemet. Justitsministeren har sat en god del at politikorpset ud af drift i flere år, så organiseret kriminalitet rigtigt kan etablere sig. Nu venter regeringen på, at de offentligt ansatte skal stille deres krav om lønforhøjelser, så de kan få skylden for den økonomiske nedtur, som vi får, når den økonomiske liberalistballon eksplodere. Der er mange flere eksempler på, hvor godt det er lykkedes for regeringen at nærme sig det rene liberalistiske samfund. Når det er lykkedes, er der gode chancer for at finde statsministeren på toppen af liberalistkagen som præsident for EU-unionen.

Forsiden