Hirtshals

Fra Vision til ingenting

Hirtshals Kommune erhvervede arealet til Pelsdyrparken i 1993. Kommunens udgifter til køb og byggemodning, beløb sig til 2,95 mio. kr. minus et EU-tilskud på 570.000 kr. Det er dog aldrig lykkedes at sælge idéen til pelsdyravlerne, så nu sælger kommunen i stedet jorden.