Allingdam

Fra vold og magt til nabopagt

Herregård og lokalbefolkning arbejder sammen om samlingssted ved gammelt voldsted

Hjørring Kommune støtter et projekt omkring Asdal Voldsted med 86.000 kr. Pengene skal bruges til stier og information om voldstedet. Voldstedet ligger på Asdal Hovedgårds jord - lige op ad selve herregården, men ejerne, Mette og Jens Peter Lunden sætter pris på at voldstedet er tilgængeligt for offentligheden og bruges som samlingssted for de lokale borgere. - Det er allerede offentligt tilgængeligt, men nu kan vi lave en bedre sti og en alternativ rute til voldstedet. Vi håber også det bliver en fast tradition med sankthans-bål, fortæller Jens Peter Lunden. Stor bevågenhed Ægteparret Lunden står bag projekt "Fra vold og magt til nabopagt", men det udføres i samarbejde med lokalbefolkningen i Horne, Åbyen og Asdal/Allingdam. Der har i samarbejde med Asdal Borgerforening været holdt to borgermøder om projektet med hhv. 200 og 300 fremmødte, så det har stor lokal bevågenhed. - Det er kun i kraft af opbakningen til projektet, at det kan lade sig gøre, fastslår Jens Peter Lunden. Projektet har et samlet budget på 300.000 kr. og har også fået tilskud fra Landdistriktspuljen og LAG Vendsyssel. Udover stier og informationsmateriale, skal der bruges penge på borde og bænke samt til at anlægge et par p-pladser i nærheden af voldstedet. Målet er ikke mindst at skabe en fællesskabsfølelse omkring Asdal Voldsted. - Vi søger at sætte projektet ind i en større helhed både i forhold til tid og sted, bl.a. ved at involvere kulturhistoriker, landskabsarkitekt, landinspektør samt natur og miljøkonsulenter. Vi har fået udfærdiget en Natur og Kulturplan, der kan virke som fælles database for hele områdets beboere, oplyser Mette og Jens Peter Lunden i ansøgningen til Hjørring Kommune. Parret forestiller sig, at projektet også vil synliggøre voldstedet i forhold til Hjørring Kommunes øvrige borgere samt udefra kommende turister, og ønsker derfor at udarbejde informationsmateriale i et tæt samarbejde med turistforeningen og Vendsyssel Historiske Museum.