Frækhed vejen frem?

Kristian Lund Kofoed har (26.5.) den frækhed at antyde, at vi ikke har løsninger på hverdagens problemer! Det tyder på, at Kofoed egentlig ikke er interesseret i at høre, hvad vi mener (som ellers burde være kendetegnende for demokrati), men derimod mere bare at svine os til.

Sandheden er jo, at vi faktisk har løsninger – også på hverdagens problemer. F.eks. tager vi det dybt seriøst, når slagteriarbejdere får at vide, at enten accepterer de en lønnedgang på 20 pct. eller også bliver de erstattet af østarbejdere der vil arbejde til under det halve i løn. Vi er allerede i gang med at arbejde for en løsning – men vi mangler den del af EU-tilhængerne, som er bange for at gøre noget som helst op med EU. Vi forslår på langt sigt en social protokol, som skal sikre, at der ikke kan ske social og løndumping. Men det kræver, at samtlige regeringsledere i EU er enige på én gang, samtidig med EU-Kommissionen, og derfor har det lange udsigter. På den korte bane foreslår vi derfor, at det danske folketing laver et opgør med EU-reglerne, og simpelthen indfører et krav om, at hvis du vil arbejde i Danmark, så skal det ske på danske overenskomster! Det byrde alle kunne støtte op om – men ak nej! Også på den globale bane har vi forslag. Vi har en kæmpe udfordring med klimaet. Det er ikke noget der kan løses hverken i Danmark eller EU, men noget der kræver at hele verden er med. Når Danmark skal være værtsland til december for klimatopmødet, forslår vi i Folkebevægelsen mod EU, at Danmark også går foran med forslag og løsninger. Derfor skal vi lave et brud med EU’s klimaaftale, som de fleste er enige om er totalt uambitiøs og slet ikke lever op til det nødvendige. I stedet skal vi stille forslag om, at de rige lande skal reducere deres CO2-udslip med mindst 40 pct. i 2020, og vi ønsker også et opgør med ubrugelige CO2-kvoter, til fordel for et system der virker. Og jeg kunne blive ved. Sandheden er jo den, at dette valg handler om rigtig mange forskellige ting – og at du ved at stemme på os, Folkebevægelsen mod EU, både får en sikker stemme mod mere magt til EU, men også en stemme der forsvarer både arbejdstagernes rettigheder og klimaet.