Frank Grevil idømt et halvt års fængsel

København, tirsdag /ritzau/ Den tidligere ansatte hos Forsvarets Efterretningstjeneste Frank Grevil blev tirsdag idømt seks måneders fængsel for at have lækket fortrolige oplysninger. Det har kostet Frank Grevil et halvt års ubetinget fængsel, at han som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste lækkede fortrolige FE-rapporter til pressen. Københavns Byret afviste tirsdag i dommen, at den 44-årige Grevil handlede i offentlighedens interesse, da han i februar videregav FE's trusselsvurderinger om situationen i Irak. For selv om oppositionen i Folketinget havde interesse i at få indblik i vurderingerne, brød Grevil sin tavshedspligt under "skærpende omstændigheder", oplyste byretsdommer Elisabeth Larsen. En enig domsmandsret afgjorde også, at Frank Grevils straf ikke skal være delvist betinget. Grevil har under sagen sagt, at han lækkede rapporterne af hensyn til offentligheden og krævede sig derfor straffri. Han ankede dommen til Østre Landsret på stedet. Frank Grevil var efter dommen overrasket over straffen, da han selv havde regnet med en betinget fængselsdom som den strengeste straf. - Det er ude af proportioner. Det er som om, systemet glemmer, at folk godt kan gøre noget ud fra et samvittighedsspørgsmål, sagde Frank Grevil. Ifølge dommen afleverede Frank Grevil de hemmelige FE-rapporter til Berlingske Tidende med den hensigt at få indholdet offentliggjort helt eller delvist. Og byretten fastslår som noget centralt, at lækagen har medført en risiko for, at FE's troværdighed blandt samarbejdspartnere i fremmede efterretningstjenester "er skadet med den mulige følge, at disse tjenester fremover vil være varsomme med - og måske helt undlade - at aflevere følsomme oplysninger til FE". Derfor mener byretten, at Grevils lækage er "sket under særligt skærpende omstændigheder" - eller på godt dansk var en temmelig alvorlig affære. Byretten afgjorde også, at Frank Grevil har svækket sin egen sag ved at komme med skiftende begrundelser for motivet bag lækagen. Retten noterer sig her, at Grevil i begyndelsen sagde til politiet, at han med lækagen af trusselsvurderingerne ville bevise, at FE ikke var "de rene idioter". Men under straffesagen forklarede Grevil, at hans motiv var et helt andet: nemlig at give Folketinget indblik i grundlaget for regeringens beslutning om at deltage i Irak-krigen - og i øvrigt vise, at FE var en skrantende organisation, der helt ufortjent var sat op på en piedestal. Grevil har dermed ændret sine forklaringer til motivet "betragteligt" ifølge byretten, som derfor konkluderer i dommen: "Det kan ikke lægges til grund, at hans motiv var at delagtiggøre Folketinget i grundlaget for regeringens beslutning om, at Danmark skulle deltage i Irak-krigen". Grevil erkendte efter dommen, at han har lagt for lidt vægt på, at det var hans samvittighed, der drev ham til at lække de fortrolige papirer i februar i år. Men han lagde også vægt på, at han ikke fortryder, at han gav rapporterne videre. - Det var nødvendigt. Og når noget er nødvendigt, så er der ikke noget at fortryde. Der er mennesker i andre lande, der risikerer dødsstraf for at få sandheden frem, sagde Frank Grevil. Byretten mener ganske vist, at oppositionen i Folketinget havde stor interesse i at få indsigt i de lækkede trusselsvurderingerne, men det gav altså ikke Grevil ret til at videregive de hemmelige oplysninger ifølge retten. Netop den modsætning fandt Grevils forsvarer, advokat Jakob Lund Poulsen, for mærkelig. Han kaldte dommen for "ret beklagelig" og mente, at retten havde kigget alt for juridisk stringent på muligheden for at videregive oplysninger i offentlighedens interesse. - Det er vanskeligt forståeligt, at retten på den ene side konstaterer, at halvdelen af Folketinget havde en klar interesse i at få oplysningerne frem, men at det på den anden ikke får indflydelse på dommen. Byretten har benyttet sig af en meget, meget snæver betragtning, sagde Jakob Lund Poulsen om afvisningen af, at Grevil handlede i offentlighedens interesse. Frank Grevil - der er alenefar til to børn - blev også dømt til at skulle betale 80.000 kroner i sagsomkostninger og 13.000 kroner i advokatsalær. Anklagemyndigheden har kontra-anket dommen til skærpelse. I Østre Landsret vil anklageren ligesom i byretten kræve et års ubetinget fængsel, siger statsadvokat Karsten Hjorth. - Vi er ikke tilfredse med dommen. Vi mener, at det er vigtigt, at Forsvarets Efterretningstjeneste kan arbejde i forvisning om, at deres dokumenter ikke siver ud. Det gælder også i forhold til udenlandske efterretningstjenester, understreger statsadvokaten. Ifølge Karsten Hjorth vil retssagerne mod de to journalister på Berlingske Tidende, der offentliggjorde de fortrolige oplysninger, blive udskudt, til det endelige resultat af sagen mod Frank Grevil ligger klar. /ritzau/