Frankrig sur over nye EU-regler

Da landbrugskommissær Mariann Fischer Boel for nogle måneder siden fremlagde et forslag til nye tilskudsregler for vinområdet, blev hun mødt af voldsomme protester fra Frankrig. Her ønskede producenterne ikke nye regler, som kan formindske overskudsproduktion. Uanset hvordan reglerne udformes, ville de nemlig ramme store områder hårdt.

Der er ellers ikke tvivl om, at der er brug for en ændring. Hvis der ikke sker noget, forventer embedsmændene i EU, at der om fem år vil være en overskudsproduktion, som svarer til 15 procent af den samlede mængde vin. Den fjernes bl.a. ved at give tilskud til destillation af vinen. Med det system sikrer EU en fast indtægt også til dem, der fremstiller dårlig vin, som med sikkerhed ikke kan sælges. Mariann Fischer Boel synes, at det er en bedre ide at anvende pengene til at få ryddet op og derefter have et mere frit vinmarked uden de massive støtteordninger. Oprydningen vil betyde, at der skal fjernes omkring 400.000 ha vinmarker i Europa, hvilket svarer til godt en tiendedel af det samlede areal. Det vil ramme store områder af de store vinproducerende lande hård, hvor det vil være nødvendigt med en social reform som følge af oprydningen. Hele regioner vil blive ramt økonomisk under den omstilling, hvor jorden skal bruges til noget andet - hvis det da overhovedet er muligt at finde noget at bruge den til. Livsgrundlaget for rigtig mange mennesker bliver fjernet uden garanti for, at de kan beskæftige sig med noget andet. Det er en proces, som kommer til at gøre ondt. Derfor er protesterne så markante. På trods af det er behovet for ændringer markant. Forbruget af vin i Europa falder. Samtidig stiger importen med omkring ti procent om året. På den baggrund er der ikke et marked til de dårligste vine, så de skal væk. Alene i år er der givet tilskud til destillering af 1,5 mio. hl bordvin og en tilsvarende mængde kvalitetsvin i Frankrig. I Italien er der givet tilladelse til destillation af op til 2,5 mio. hl bordvin og 100.000 hl kvalitetsvin. I Grækenland og Spanien bliver der også brug for destillering, som EU skal betale. Ændringerne vil ske over en årrække. Hvordan de vil påvirke priserne for forbrugerne, kan der kun gættes på, men man må forvente, at de vil stige. Som markedet er lige nu, er priserne presset helt i bund på almindelige vine. Det er kun de største, hvor udbuddet er begrænset, man oplever astronomiske krav fra producenterne. Ingen forventer, at det vil ændre sig efter en reform, for efterspørgslen efter den slags stiger stadig, så her er ingen krise.