Franske ganer elsker østers fra Limfjorden

Frem til 1983, da Limfjordskompagniet stoppede produktionen for at koncentrere sig om muslinger, blev der høstet store mængder af Limfjrodsøsters, også kaldet den europæiske østers (Ostrea edulis). De senere år var fangstmængden dog stærkt vigende på grund af kolde vintre. De østers, der i dag spises i Danmark - og det øvrige Europa - er især stillehavsøsters (Crassostrea Gigas). Mens stillehavsøsters muslingeformede og dybe, er limfjordsøsters næsten runde og relativt flade. De relativt få østers, der er fanget i Limfjorden i senere år, er på grund af stor efterspørgsel og dermed højere pris i vid udstrækning eksporteret til bl.a. Frankrig.