Fred for enhver pris?

Læserbre I en artikel i Skånska Dagbladet skrev Carin Stenstrøm (8-1), at der"tilsyneladende findes et ønske om krig". Hvem vil ikke have fred? Det vil de aller allerfleste. Men fred for enhver pris? Og hvad er prisen? Den kolde krigs mylder af fredsbevægelser var næsten alle knyttet til den kommunistiske paraplyorganisation "Samarbejdskomitéen for Fred ogSikkerhed" - Sovjet stod bag. Fred er krig med andre midler, sagde Lenin. Står der også skjulte kræfter bag nuværende fredsbevægelser? Selvfølgelig vil vi have fred! Men betingelserne? Gælder det vor frihed - ligesom da Sovjet pressede på? Gælder det kapitulation til fundamentalisternes terror og hadefulde fremfærd mod Vesten? Araberne sidder på den livsvigtige olieforsyning, som industrilandene så uklogt gjorde sig afhængige af. Uden leverancer fra araberlandene slår verdens olielagre ikke til.Araberne kan slukke for olieledningerne, hvis de ikke får det som de vil, og dermed slukke for industrien. Det er tommelskruerne, som EF (= EU) uden videre lod sig påtvinge ved traktaten i Damaskus 1978. Araberne påtvang EU deres folkevandring og uacceptable kultur! G. Johnsen Kvarnaholm, Strömsnäs, g.johnsen@minpost.nu