EMNER

Fred og sikkerhed - færre flygtninge

FLAGDAG:Arne Hansen bryder sig (8.9.) ikke om min tale på Flådestationen i Frederikshavn i anledning af Flagets dag, som er refereret i NORDJYSKE 6.9. Og han blander dette tema sammen med sagen om de afviste irakiske asylansøgere i Brorsons kirken samt mange andre temaer. Inden vi nu kommer for langt ud i vidtløftighederne, vil jeg blot svare, at de danske soldaters internationale indsats netop sker for at fremme fred og sikkerhed i verden og dermed begrænse flygtningeproblemer. Man kan diskutere Irak i én uendelighed. Men mange irakere flygtede netop fra Saddam Husseins despotiske regime, som nu trods mange genvordigheder er afløst af en udvikling mod større fred og sikkerhed i landet, takket være de internationale styrkes indsats. Der skal jo være lighed for loven. Hvis man skulle følge Arne Hansens hensigter og give afviste asylansøgere ophold her i landet, skulle vi jo behandle alle andre i samme og endnu værre situationer på samme måde. Og så ville vi jo være nødt til at tillade millioner af forfulgte og nødstedte at tage ophold Danmark. Det er jo utopi. Så er det da bedre, inden for vore begrænsede muligheder, at sende vore soldater ud og kæmpe for fred og sikkerhed i verdens brændpunkter, - vel vidende at dette langt fra er en perfekt eller ønskelig situation. Men alternativet er værre.