Fredag 20.02

I DAG 10-17 Han Herred Naturcenter, Vestergade 16, Fjerritslev: Værkstedet i vinterferien, konstruer dit eget barometer,. 11 Naturvejleder Jesper Hansen viser eksempler på, hvordan mennesker, dyr og planter tilpasser sig ekstreme vejrtyper. 13.30 Svinkløvvej 196: Hedesleskabet demonstrerer udtynding af læhegn. Arr.: Han Herreds Læplantningsforening. 15 Fjerritslev Kino: Find Nemo. 19 Aktivitets-Centret, Parkvænget 25, Fjerritslev: Jytte og Chr. Bisgaard fortæller om og viser billeder fra Guatemala. Arr.: Fjerritslev Pensionistforening. 19 Thorup Forsamlingshus: Fastelavnsfest med fællesspisning og tøndeslagning. Arr.: Thorup Håndværker- og Borgerforening. 19.15 Fjerritslev Kino: Find Nemo. 19.30 Klods Hans, Nygade 6, Fjerritslev: Trænings- og tilmeldingsaften til Backgammon Cup 2004. i morgen 9.30-17 Det tidl. mejeri, Thistedvej 474, V. Thorup: Indendørs kræmmermarked. 10-17 Han Herred Naturcenter, Vestergade 16, Fjerritslev: Værkstedet i vinterferien. 14 Han Herred Fritidscenter, Brøndumvej, Fjerritslev: Håndbold Jyllandssserien FIF-Nibe. 15 Fjerritslev Kino: Find Nemo. 19.15 Fjerritslev Kino: Find Nemo.