Fredagstræf med kristne grundværdier

Kristne grundværdier som kærlighed, respekt, ansvar og omsorg for medmennesker og naturen ligger bag tilbud om fredagstræf i Mariager Kirkes sognegård - for børn i fjerde og femte klasse.

Fredagstræffet skydes nylig i gang til september, men onsdag 16. april indbyder tovholder Jeanette Roest og sognemedhjælper Ronald Risvig interesserede forældre til et orienteringsmøde på sognegården. - Vi lægger op til et hyggeligt og spændende mødested for børn i 4.-5. klasse. Et tilbud om et fællesskab, hvor børnene oplever, at det er sjovt og spændende at komme. Og et sted, hvor de mødes og knytter venskaber på tværs af de klasser og sammenhænge de færdes i til daglig forklarer duoen. - De førnævnte kristne grundværdier formidles gennem legende og skabende virksomhed. Eksempelvis vil vi på fredagstræf arbejde med natur, leg og bevægelse, sund mad, sanser, musik og drama. Men afgørende for samværet er plads til fordybelse og nærvær, hvor omgangstonen er båret af et frimodigt sprog, livsglæde og naturlige og tydelige rammer for fælles samvær, forklarer de to tovholdere. Fredagstræffet foregår fra klokken 14 til 17 i sognegården - efter planen både forår og efterår. Kun til udflugter eller lejre vil man opkræve en mindre forældrebetaling. Ellers skal det være gratis. Fredagstræf tilrettelægges og afholdes i samarbejde med frivillige voksne - forældre, efterlønnere eller pensionister, som er optaget af et eller flere områder eller temaer, der falder i tråd med intentionerne for fredagstræf, og som de voksne gerne vil give videre til børnene.