Fredelig omstilling nord for Moskva

Nordjyske revisorer med i projekt der skal flytte hjernekraft fra våben og akraft til civile formål

Miljø 13. september 2002 08:00

AALBORG: Fredelig kommercialisering af viden inden for våbenproduktion og atomkraft. Sådan lyder opgaven i den førhen lukkede forskerby Dubna nord for Moskva, hvor Aalborg-revisorerne Nielsen & Christensen står på spring til at gennemføre et EU-projekt til 16-17 mio. kr. (2,2 mio. euro) i samspil med Aalborgs EU-kontor. Dubna var en af de navnløse byer, som man i Sovjet-tiden skabte omkring bestemte industrier. Typisk samlede man et stort antal videnskabsmænd, i Dubnas tilfælde inden for rumfart, våbenteknologi og a-kraft, knyttet til opbygningen af en industri, der kunne udnytte forskernes resultater. I dag er produktionen af isenkram på disse områder indstillet, og derfor gælder det om at få udnyttet først og fremmest den enorme viden inden for nye felter, som gerne skulle være både miljørigtige og værdiskabende. - Så det, de har brug for, er dels nogle gode ideer til, hvordan de kan bruge deres forskerkapacitet i civilt øjemed, og dels en træning i at agere på vestlige måder, forklarer statsautoriseret revisor Peter Corfitz Holm fra revisorfirmaet i Hasseris Bymidte. Det med at agere på vestlig facon søges blandt andet opnået ved, at russerne får nordjyske/danske sparringspartnere i et længere forløb, og det kan så i næste runde resultere i et mere langsigtet, forretningsmæssigt partnerskab. - Et af de områder vi vil tage fat i er forureningsbekæmpelse, som de både selv kan have gavn af, og som siden også vil kunne kommercialiseres og sælges til andre dele af Rusland eller måske ligefrem i form af eksport. I første omgang satser vi i den sammenhæng på Aalborg Kommune og to-tre private virksomheder som sparring for russerne, uddyber Peter Corfitz Holm. Miljøsatsningen hænger også snævert sammen med, at den specielle EU-bevilling, hvorfra projektmidlerne kommer, går på at bringe forurening til ophør og fremtidssikre miljøet. Projektet vil strække sig over 2-3 år, og på russisk side er økonomiministeriet, Dubna-kommunen og det lokale universitet de formelle partnere. For Peter Corfitz Holm er det russiske miljø langt fra noget nyt. Det nordjyske revisorfirma har været involveret i uddannelsesprojekter i Rusland og andre tidligere Sovjetstater siden midt i 1990erne. Senest var der i 1998-99 tale om en læreproces - i samarbejde med Aalborg Handelsskole - hvor russiske virksomhedsledere og universitetsfolk skulle tilegne sig vestlige/kapitalistiske økonomiske begreber og regnskabsmetoder. Fra dette projekt hentede revisorfirmaet sig så gode karakterer, at det i dag på forhånd står højt placeret, når der holdes udbud over den type EU-.opgaver.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...