Trafikulykker

Fredelig trafik i Tranum og Attrup

Ifølge amtets uheldsstatistik er der kun sket et uheld i hver af de to landsbyer på 10 år

BROVST:Det er sikkert at færdes på vejene i Tranum og i Attrup. Sidste gang, der skete et færdselsuheld i Tranum, som politiet registrerede, var i 1997. I Attrup skete der et uheld i 2001, men ellers er det mere end 10 år siden, der har været kaldt udrykningskøretøjer til byen. I Tranum er uheldet i 1997 også det eneste i 10 år. Nordjyllands Amt har netop offentliggjort en statistik over trafikuheld i 2002, hvor der er ført regnskab med registrerede uheld gennem 10 år. Også Østerby er et trygt sted. Her har der dog været et enkelt uheld i både 2001 og 2002, men det er imod sædvane. Det er heller ikke hver dag, der sker ulykker i Torslev. Her har været fem på 10 år. I Arentsminde har der været otte, i Skovsgård 10, og i Halvrimmen 25. Brovst er dog topscorer med 82 uheld på 10 år. Antallet af trafikuheld i Brovst Kommune er ellers faldet i 2002, modsat tendensen i det øvrige amt. I alt skete der i 2002 i kommunen 29 færdselsuheld, som blev registreret af politiet. Heraf var der to dræbte og 16 tilskadekomne, mens der blot var materiel skade i resten af uheldene. Antallet af trafikuheld svinger fra år til år. I 2001 var det 34, men 26 året før. Derimod har der de fleste år været færrest uheld i byzone og flest i landzone. Det gælder også for 2002, hvor 12 uheld skete i byzone og 17 i landzone. Måske spiller hastighedsbegrænsningerne ind her. Amtet oplyser, at 85 ud af 100 trafikulykker skyldes enten for høj fart, sprit, farlige vejkryds eller en kombination af disse ting. Amtet nævner forsøgsprojektet ved Brovst Skole med variable hastighedstavler som en mulighed for at nedbringe hatigheden og dermed ulykkestallet. Gennemsnitshatigheden ved skolen er blevet reduceret med 8 km/t, fra 40 til 32 km/t. i de perioder, tavlerne har været tændt.