Fredeligt år i lille vandværk

AALEGAARD:2002 blev et fredeligt år uden de store udgifter i Aalegaards Vandværk. Bestyrelsen for det lille vandværk, som har 30 husstande tilsluttet, kunne på generalforsamlingen glæde sig over god vandkvalitet, et ubetydeligt vandspild og et regnskab, som udviser et pænt overskud på 8.000 kr. Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer: formand Poul Erik Jensen, kasserer Michael Lund og Egon Jakobsen.