EMNER

FREDERIK DEN SYVENDES KANAL

[ Frederik den Syvendes Kanal er gravet med håndkraft og indviet i 1861. At holde en sejlrende åben tværs ud over Løgstør Grunde blev anset for håbløst. Derfor blev kanalen gravet i det faste land langs med kysten fra Løgstør i nordøst til Lendrup i sydvest umiddelbart syd for Løgstør Grunde. Kanalen fik en samlet længde på 4,4 km og en dybde på godt tre meter. Langs begge sider af kanalen blev der anlagt en træksti. Til kanalanlægget hørte også Kanalfogedens statelige bygning tæt ved Løgstør, drejebroen der førte over til denne bygning samt to kanalbetjenthuse i Lendrup. [ Det var et tysk firma der stod for gravearbejdet - eller huggearbejdet. For kanalen er hugget ud i den hårde kalk- og flintgrund med hakker og skovle. Ca. 400 mennesker havde til daglig i fem år deres arbejdsplads ved kanalgravningen. [ Kanalen blev finansieret af staten, amterne og købstæderne ved Limfjorden efter en sindrig fordelingsnøgle. I 1861 foretog Kong Frederik VII indvielsen. Ved den lejlighed fik kanalen sit navn, Frederik VII's Kanal. [ Mod slutningen af 1800-årene blev skibene stadig større og kanalen blev dermed efterhånden for lille. [ I 1901 stod afløseren til kanalen færdig, nemlig den 3,5 meter dybe, gravede rende tværs ud over grundene - den rende som skibsfarten stadig benytter. [ Siden 1958 har området været fredet og i de senere år har det haft stadig stigende rekreativ betydning.