Turisme

Frederik vil samle de kreative

Gevinst ved at koordinere turisme, event, markedsføring og erhvervskontor

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn skal på lystavlen som stedet, hvor det sker. Lørdag åbnede Arena Nord, "det ny Frederikshavn"s flagskib, og samtidig er et halvoffentligt eventselskab med direktør, halvdags sekretær og kontor i Arena Nord på vej. Kommunen yder i forvejen støtte til imagepleje og markedsføring af byen via et turistbureau, et erhvervskontor, et byprojekt (Tordenskiold) og via handelsforeningen Frederik. - Vi kunne opnå et bedre resultat og høste en synergieffekt ved at være i et fælles hus, siger Frederiks handelschef Michael Frederiksen. - Der opstår gode ideer, når kreative folk sidder sammen. Men det er besværligt at mødes, når man bor forskellige steder. I Frederik synes vi, det er vigtigere at få skabt den helt rigtige organisation fra starten, end at det går hurtigt at lave den. Han har selv lavet aktiviteter for Frederik i samspil med konferencechef Lars Y. Jensen, turistbureauet. - Det har en god virkning, at vi sidder sammen. Men Lars Y. skal flytte til eventselskabets nye kontor. Handelsforeningen ønske om et fælles hus deles af Henrik "Røde" Jensen, koncertarrangør m. m.: - Det eneste fornuftige er at samle funktionerne et sted. For hvor kreative mennesker samles, blomstrer kreativiteten. Og så er det praktisk, at folk udefra kan henvende sig ét sted i Frederikshavn i stedet for at skulle udføre et Sherlock Holmes arbejde med at finde ud af, om det er erhvervskontoret, turistbureauet eller eventselskabet, de skal tale med. Tordenskioldsdagenes ideartillerist Jan Michael Madsen finder det mest afgørende, at strukturen sikrer, at "byen vokser ind i Arena Nord". - Og det skal være lige så enkelt at få mulighed for at benytte den som at leje Tuen Forsamlingshus. Erhvervschef Jørgen Ove Jensen ser perspektiver i at samle service- og markedsføring ét sted.Men integration af erhvervssamarbejdet i storkommunen har i hans optik førsteprioritet lige nu.