Skagen

Frederikshavn en dyr partner

Tal viser, at kommunesammenlægning mod nord vil koste Sæby 60 mio. kroner

SÆBY:Nogle kan leve på en sten, mens andre er til rødvin og dyre rejser. En besværlig konstellation i et forhold. Og netop det synes at være et problem for en eventuel sammenlægning af Frederikshavn, Sæby og Skagen kommuner. Nøgletal, som Sæby Kommune har fået Kommunernes Landsforening og Syddansk Universitet til at lave, viser, at det vil koste Sæby Kommune 60 mio. kroner at blive lagt sammen med naboerne i nord. Problemet for en sammenlægning er, at især Frederikshavn bruger flere penge per borger end Sæby. Ved en sammenlægning skal driftsudgifterne harmoniseres, hvorved beløbet på 60 mio. kroner fremkommer. Konsekvensen vil angiveligt være, at Sæby-borgere kommer til at betale mere for en lang række ydelser. Side 10