Lokalpolitik

Frederikshavn er landets bedste erhvervskommune

Topper foran Hjørring som mest attraktiv

På det tid­li­ge­re værft i Fre­de­riks­havn har en lang ræk­ke små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der etab­le­ret sig. Ar­kiv­fo­to

På det tid­li­ge­re værft i Fre­de­riks­havn har en lang ræk­ke små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der etab­le­ret sig. Ar­kiv­fo­to

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn er landets bedste sted at starte ny virksomhed og Hjørring det næstbedste. I hvert fald hvis man skal tro en undersøgelse lavet af HTS Handel, Transport og Service. HTS-medlemsbladet 7Døgn har sammenlignet landets 98 kommuner og er nået frem til, at Frederikshavn er arbejdsmarkedets bedste. En forholdsvis høj ledighedsprocent samt en markant satsning på kultur, sport og andre former for oplevelsesøkonomi gør kommunen attraktiv for både fastboende og tilflyttende arbejdskraft samt erhvervslivet, konkluderer undersøgelsen - der også vurderer forhold som skatteprocent, lønniveau, andelen af ledige kontor- og industrilokaler med videre. Stolt borgmester Borgmester Erik Sørensen (S) er stolt over resultatet, som er et led i en langsigtet strategi fra kommunens side. - De senere år har vi bevidst måttet redefinere vores identitet fra værftsby til værtsby, og det betyder, at vi ser med nye øjne på erhvervsudviklingen, siger Erik Sørensen. Desværre er der ikke så mange virksomheder, der har opdaget, hvor attraktiv Frederikshavn er: - Jeg tror, at der uden for bymuren mangler kendskab til mulighederne i Frederikshavn. Det er ikke noget, vi gør så meget ud af selv at fortælle, siger borgmesteren til HTS-bladet. Da byens to store skibsværfter med få års mellemrum lukkede, stod 7500 medarbejdere på gaden, og ambitionen er nu ¿et bredere erhvervsmiljø¿, der ikke er så sårbart i forhold til konjunkturer inden for enkelte brancher, siger direktør i erhvervsrådet Jørgen Ove Jensen. HTS Handel, Transport og Service er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for cirka 5000 virksomheder, der repræsenterer flere end 100.000 ansatte. Aalborg Kommune er nr. 8 på listen i HTS¿ analyse.