Frederikshavn Havn udpeget til nødhavn

Foreløbig udnævnelse modtages med blandede følelser, da det kan få alvorlige økonomiske følger

FREDERIKSHAVN:Det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning miljømæssigt, men man kan frygte, at de havne, der bliver udpeget, kommer til at hænge økonomisk på følgerne af at skulle stå til rådighed for forulykkede olieskibe. Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra havnekaptajn Jesper Thomsen, Frederikshavn Havn. Således modtages meldingen om, at Frederikshavn Havn netop er kommet med på den foreløbige liste over havne, der kunne være nødhavn for haverede fartøjer med blandede følelser. - Jeg har et ambivalent forhold til det, fordi det jo på den ene side er godt, at samfundet vil sikre, at for eksempel et fartøj, der lækker kemikalier, får en hurtig og effektiv behandling, og der tages de miljømæssige hensyn, der skal tages. Men på den anden side kan jeg frygte på de udpegede havnes vegne, at der samtidig ikke spændes et økonomisk sikkerhedsnet ud, så havnen holdes skadesløs på det punkt, siger havnekaptajnen. Hvis det værst tænkelige skulle ske, at for eksempel et olieskib begyndte at lække massive mængder af olie og derfor måtte bugseres ind til Frederikshavn Havn, så frygter havnekaptajnen, at det ville betyde, at havnen måtte lukke sine aktiviteter ned, mens også sejladserne til Norge, Sverige og Læsø måtte indstilles. - Jeg vil kunne se nogle alvorlige økonomiske konsekvenser i det, og der vil blive rejst massive erstatningskrav, hvis der bliver tale om tab af indtjening fra såvel havnens side som fra rederierne, siger Jesper Thomsen. Indtil videre er han dog ikke orienteret om det præcise indhold af, hvad det vil betyde, at få den tvivlsomme ære at skulle lægge havneanlæg til, hvis ulykken skulle indtræffe. Og foreløbig er Frederikshavn Havn da også blot udpeget på en liste over 14 steder i landet, der ifølge Miljøstyrelsen vil være egnet til nødhavne. Ud over Frederikshavn er blandt andet også Esbjerg, Hanstholm og Hirtshals udpeget. Miljøstyrelsen arbejder nu videre med forslagene, mens Danmark senest i starten af februar næste år skal aflevere den endelige liste til EU.