Frederikshavn Havns fremtid

HAVNEDEBAT:I Nordjyske Stiftstidende den 28. oktober var en artikel, hvor borgmester Erik Sørensen refereres for at udtale, at kommunen har fastlagt, at der skal betales udbytte på 2.500.000,00 kroner om året af Frederikshavn Havn til kommunen. Konkurrencerådet behandlede i november 2003 en klage over en varslet stigning i Frederikshavn Havns takster overfor Læsøfærgen. Efter forligsdrøftelser blev stigningen reduceret! Alligevel var det Konkurrencerådets vurdering, at Frederikshavn Havn har en dominerende stilling på markedet. Borgmesteren udtaler endvidere, at der er overvejelser om at involvere sig i nye havneaktivitet og nævner som eksempel stevedoreopgaver, lastning og losning. Der er allerede flere virksomheder på havnen, der i dag udfører disse opgaver og ifølge Frederikshavn Kommunes projekt " Frederikshavn Serviceselskab - Fakta og perspektiver" (september 2004) er der i den maritime branche i Frederikshavn ansat ca. 1.100 personer og hertil kommer de mange personer, der indirekte arbejder i branchen. Når Frederikshavn Havn allerede er dyr at anløbe og hvis man gerne vil have flere anløb og dermed mere aktivitet i havnen, hvorfor trækker man så penge ud af havnen og over i kommunekassen frem for at støtte havnens anstrengelser og i stedet sætte skibsafgiften ned? De virksomheder, der allerede er på havnen, er dygtige og kompetente og beskæftiger mange personer. Hvorfor planlægger borgmesteren så, at den kommunalt kontrollerede havn skal oprette nye kommunalt kontrollerede datterselskaber, der beskæftiger sig med stevedoring og lastning og losning af skibe? Det er ikke virksomhederne på havnen, der efterlyser disse initiativer, men det er måske for fristende for kommunen at se på den pengekasse, som havnen efterhånden har oparbejdet. Jeg opfordrer til, at der etableres en fælles indsats for at skaffe mere erhvervs-aktivitet i havnen, i stedet for en destruktiv kamp imellem kommunen og virksomhederne på havnen.