Aalborg

Frederikshavn lægger liv til årene

Politikerne er klar til at sætte projektet igang

FREDERIKSHAVN:Det kunne næsten lyde som et forblommet valgløfte - det med at lægge liv til årene. Men det er det afgjort ikke. En arbejdsgruppe med medlemmer fra Ældrerådet og fra de ansatte i Frederikshavns områdecentre har gennem en længere periode forsøgt at afdække, hvad der skal til for at vore ældre medborgere i de smukke leve-bo-miljøer også kan få en hverdag fyldt med den aktivitet, som de hver i sær kan magte. Og der er muligheder. En af vejene er at knytte frivillige til leve-bo-milkjøerne, som inden for aftalte og afgrænsede områder kan være med til at skabe aktivitet for de ældre. Ikke nødvendigsvis store forkromede arrangementet. For det kan ligeså godt være lidt hjælp til selvhjælp, hvis der skal pudses kobbertøj eller hvis der skal støves af. For aktivitet kan defineres meget forskelligt. - Jeg synes vi er blevet præsenteret for et meget flot og velgennemarbejdet oplæg, som stiller krav til os som politikere og til de ansatte, som sikrer at dagligdagen fungerer. - Der er mange gode indgange, som vi skal have drøftet mere indgående - også set i forhold til en budgetsituation, siger formanden for socialudvalget, Erik Janum, V. Erik Janum peger på flere - men ikke mindst det forhold, at man i stedet for at placere aktivitetsudspil i enkelte medarbejder hænder - i stedte deler de opgave rud på alle. - Det giver umiddelbart set et langt større medejerskab til aktivitetsudspil - og så betyder dte også at plejeperosnalet deltager mere åbent i tilværelsens mange facetter, siger Erik Janum. Næstformand Bruno Müller ser også meget positive takter i oplægget. - Det er vigtigt at vi får lagt liv til årene. Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder, at vi skal til lommerne, men den forhandling må vi så tage, når budgettet for næste år skal lægges, siger Bruno Müller. Handleplanen kommer op igen på socialudvalgets møde 2. august.