Lokalpolitik

- Frederikshavn løber om hjørner med os

Henning bak, Liste T, dybt skuffet over Frederikshavns enegang

SÆBY:Henning Bak, Liste T i Sæby, deler borgmester Folmer Hansens skuffelse over Frederikshavn Byråds enegang i sagen om forlængelsen af to direktørers åremålsansættelse. - Det er at træde på os andre og jeg kan ikke lade være med at spørge om der er en skjult dagsorden. Jeg er dybt skuffet, siger Henning Bak. Som tidligere omtalt valgte byrådet i Frederikshavn mandag aften at nikke ja til en indstilling om at forlænge åremålsansættelsen af børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen og socialdirektør Jan Nielsen, uagtet at Skagen og Sæby tydeligt havde tilkendegivet, at de mente det måtte være en sag for det nye sammenlægningsudvalg. Ordførende direktør Mikael Jentsch motiverer sin anbefaling "ud fra en samlet afvejning af sagens juridiske og personalemæssige aspekter med henblik på at sikre den fortsatte proces' fremdrift og intentioner jævnfør strukturudvalgets tilkendegivelse 15. august i år". Den dato besluttede strukturudvalget at sætte navn på seks direktører, der skal stå i spidsen for arbejdet med at fusionere de tre kommuner. To af disse direktører er Lis Rom Andersen og Jan Nielsen, men Henning bak mener ikke, at det er ensbetydende med, at de nu skal have forlænget deres ansættelsesaftaler. - På det seneste møde i strukturudvalget snakkede vi om, at stillingerne skulle opslås ledige. Nu løber Frederikshavn om hjørner med os og det er lige før jeg fortryder, at vi har sagt ja til en sammenlægning, siger Henning Bak.