Frederikshavn Nord på turist-landkortet

Nu skal de store friarealer mellem Strandby og Frederikshavn udvikles

FREDERIKSHAVN:Der er for længst sat en ny pære i den lampe, som gik stykker, da daværende borgmester Ove Christensen fejrede beslutningen om udlægning af de store områder mellem Frederikshavn og Strandby til rekreative formål. Danmarks største rekreative lokalområde blev skudt i gang med en champagneprop - og den ramte plet - lige midt i pære. Om det var det manglende lys eller måske i højere de manglende finansielle muligheder skal lades usagt, men den forventede udvikling af området er gået meget langsommere end forventet. Vi har ganske vist heste, golf og fiskedamme, men vi mangler sammenhæng og fortsat udvikling af området. Det mener byrådet og turistforeningen - og sidstnævnte har nu barslet med et forslag, der gerne skulle få sat ekstra turbo på de champagneskud, der blev affyret i 90'ernes Frederikshavn. Turistforeningen har set sig om i det lokale landskab for at finde ideer til at styre processen - og er faldet pladask for den model, der har fået Bangsbo-området bragt sammen og ud af starthullerne. Derfor arbejder udvalget med et samlet oplæg, der ligesom Bangsboudvalget gør i sit område - koordinerer og skaber fælles fodslaw og udvikling for parterne i området nord for Frederikshavn. Noget af det, der arbejdes med er at skabe infrastruktur. De eksisterende gå- og cykelstier er ikke mangfoldige nok. Der skal simpelthen mere til for at åbne og binde områderne sammen. Turistforeningen opdeler områderne i seks forskellige typer. Der er Frydenstrand-området, hvor der i øjeblikket arbejdes med at etablere en strandpark. Projektet er i undersøgelsesfasen. Der er Apholmen-området med feriehusene på Kæret, Nordstrand Camping, ni-hullers golfbane, svømmehal, tennisbaner og meget mere. Dertil kommer den frilagte Nordre Skanse, Bunkermuseet, Rønnerhavnen med de små, nye Bindesbøllhuse, restaurant mv og trinbrættet Apholmen, som kan benyttes af turister til og fra byen. Der er Lerbæk-området med Lerbæk Hovedgård med ferielejligheder og Lerbæk Rideklub. Og sidst men ikke mindst den fremgangsrige Frederikshavn Golfklub med 18 hulsbane i meget høj klasse og planer for yderligere 18 huller samt hytteby. Der er Elling Å-området med Lerbæk Fiskepark og rastepladsen, der ofte er temmelig godt booket op om sommeren med campere. Der er Bannerslundområdet med mange potentialer. Og endelig Strandby-området med fiskerihavn, auktion, strand og den lille bys spændende havnemiljø. Målet er at se de seks områder som et samlet hele og skabe en fælles markedsføring under navnet Apholmen. Praktisk forslår turistforeningen at man nedsætter et Apholmen-udvalg med en repræsentant fra hvert delområde og med repræsentanter fra Turistforening og kommune. Og står det til borgmester Erik Sørensen, så søsættes Apholmen-projektet heller i dag end i morgen. - Jeg synes det er et godt fundament at komme videre fra. Vi skal have et formaliseret samarbejde op at stå for at opnå udvikling i området. Og det vil jeg gerne være med til at støtte, siger Erik Sørensen.