EMNER

Frederikshavn-patriot med sans for maritime forretninger

21-årige Gilli Haraldsen har fart på eget firma

FREDERIKSHAVN:21-årige Gilli Haraldsen, indehaver af firmaet Haraship på havnen med fire ansatte, indrømmer blankt, at han er Frederikshavn-patriot, og at han synes, det er fedt at kunne sælge Frederikshavns maritime fortrin under en hat til hele verden. - Det er første gang muligheden byder sig for at sætte Frederikshavn i et stort perspektiv maritimt. Og ikke kun Frederikshavn. Vi vil prøve at samle hele det nordjyske maritime erhverv indenfor fiskeri og søfart på vores internetportal, siger Gilli Haraldsen, hvis firma i forvejen rekrutterer søfolk til hele verden, formidler opkvalificeringskurser og sælger teknisk udstyr, der forbedrer miljøet og mindsker energiforbrug og service af motorinstallationer ombord på skibe. Alle virksomheder kan uden beregning komme med på internet-portalens blå sider. Portalens Søfartsforum rummer desuden korte nyheder om alt, hvad der rører sig inden for det maritime, en jobbase og en række andre sites samt maritimt relaterede links. Foruden at formidle søforhyring og sælge en patenteret og miljøforbedrende olie-gas separator til motorinstallationer, står Haraship også bag opkvalificeringskurser. - Vi udfører intens jobsøgning og hjælper også med at lave aktivitetsplaner for ledige jobsøgende, så de som slutmål ender med et job i et eller andet rederi. Vores erfaring er, at mange ledige har brugt seks uger på at opnå et truck-certifikat, og så er låst fast, for så mange truck-førere er der simpelthen ikke brug for. Hvis ellers lysten og viljen til det maritime er til stede, kan vi i stedet bygge ovenpå med de ting, der reelt er efterspørgsel på, siger Gilli Haraldsen, hvis firma via samarbejde med det verdensomspændende Ocean Wide med hovedsæde i Holland råder over en database med 7000 søfolk, som alverdens rederier trækker på. Læs mere i NORDJYSKE Erhverv