Frederikshavn som drejebog for EU-lande

Andre byer og regioner kan bruge Frederikshavns forvandling som forbillede

FREDERIKSHAVN:Når Bill Clinton og den canadiske sanger Bryan Adams besøger Frederikshavn med otte dages mellemrum, er det ingen tilfældighed, men et udtryk for Frederikshavns succesfulde forvandling. En god historie, som andre kan have glæde af og kopiere, når globaliseringen rammer og ”alting forandres”. - Globaliseringen rammer over hele Europa og vi skal lære af hinandens succeser, siger Ove Christensen, nordjysk medlem af Europa-Parlamentet, som er i fuld gang med at ”fortælle den gode historie”. Sammen med folk fra Frederikshavn Erhvervsråd og Kommune arbejder han på en konference om globaliseringens udfordringer. - Frederikshavn og Nordjylland er langtfra ene om at møde udfordringen. På tværs af Europa leder byer og regioner efter nøglen til en succesfuld omstilling fra traditionel industri til global konkurrencedygtig og vidensbaseret økonomi. Vi vil samle nogle af disse byer i et forum, der får navnet ProGlobal, fortæller Ove Christensen. Idéen om Frederikshavns forvandling fra det efterhånden fortærskede ”fra værftsby til værtsby” er undfanget af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen under et besøg på FME for to år siden. Blandt de andre byer i lignende situation er Newcastle, den italienske provins Emilia Romagna, Ruhr-distriktet, spanske Bilbao, Tammerfors i Finland ligesom Irland, Ungarn og Letland gennemgår en kolossal forandring. - Newcastle oplevede svære tider under Margaret Thatcher men er i dag England ”konferencehovedstad” og bliver Europas kulturby i 2008 og har Bilbao som forbillede, fortæller Ove Christensen. I 2000 lancerede EU den såkaldte Lissabon-strategi. Målet er at Europa i 2010 skal være blandt verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi, men det går langsomt med at opfylde ambitionerne. - Idéen med ProGlobal er at vi samler en række mennesker fra disse byer og på den første konference lader dem fortælle den gode historie. - Dernæst inviterer vi en række forskere til at undersøge, hvad det er, der giver resultater og vækst i et område under omstilling, siger Ove Christensen, der forestiller sig, at det kan munde ud i en ny EU-erklæring, måske ligefrem en Frederikshavn-erklæring.